Stoppa stölden av Palestina!

6
1231
"Crosspost: Jamal Juma" Bildkälla: A concerned muslim´s blog

Den 30 mars högtidlighålls varje år den Palestinska Jordens dag. Det var den 30 mars 1976 som protester mot den israeliska ockupationen och landstölden i Palestina möttes av skarp eldgivning från den israeliska armén. Sex obeväpnade demonstranter dödades, omkring 100 skadades och över 300 arresterades av israelerna.

Sedan dess har ockupationen bara fortsatt, och förvärrats. Idag bor närmare 700.000 israeler i så kallade bosättningar på ockuperad palestinsk mark – och fler ansluter hela tiden. Varje dag beslagtas mer mark, människor fördrivs och de som protesterar möts med skarp ammunition. De senaste åren har minst 350 obeväpnade palestinier dödats av militären, och över 30.000 skadats – många med livslånga handikapp som följd.

Enligt FN:s övervakningsmission, OCHA, har rivningarna och fördrivningarna på det ockuperade Västbanken ökat kraftigt de senaste åren. Under 2020 revs 848 byggnader – en ökning med 36% från året innan. 53 skolor, med 5.200 barn, står under rivningshot. Sedan OCHA började sin registrering 2009 har omkring 7.400 rivningar ägt rum, och över 11.000 människor fördrivits.

Under början av detta år har rivningstakten dessutom ökat ytterligare. Fram till sista februari har 227 palestinskägda strukturer rivits – varav 93 bekostade med utländskt bistånd – och 327 personer, varav omkring 200 barn, förlorat sina hem. En ökning med 185% jämfört med förra året. Förstörelsen av bostadshus, solpaneler, anläggningar för vatten- och sanitet och annat donerat av Sverige och andra EU-länder har ökat med 450% utan några verkliga protester från våra politiker. En del anser tvärtemot att det är lika bra att sluta med bistånd till palestinierna eftersom allt ändå förstörs av Israel!

Stölden av Palestinas jord, fördrivningarna och förstörelsen av egendom måste helt enkelt upphöra! Israel måste kalla hem sin militär och sina bosättare, riva murar och stängsel och erkänna Palestinas rätt att existera som stat i fred sida vid sida med Israel. Det är märkligt att den svenska regeringen, EU och andra inte för länge sedan satt ner foten och sagt att nu får det vara nog. Hur långt har man tänkt att det skall få gå innan man agerar och genomför verkningsfulla åtgärder för att få en ändring till stånd?

ANNONS

6 KOMMENTARER

 1. Jag tar fullständigt avstånd från denna hets mot Israel.

  Det finns inget ockuperat territorium.

  Landet Gud gav till Abraham var betydligt större än det Israel vi ser i dag. Israelerna har nämligen skänkt bort land mot ”fred”, men fått palestinska missiler som tack.

  Ruttet av FiB/Kulturfront att ta parti för terrorister.

  Detta kan bli en av anledningarna till att jag slutar köpa tidningen, som jag i övrigt tycker bra om.

  Ni skriver inte EN enda rad om Västsahara. Här tycks ni följa den svenska regeringens förrädarlinje.

 2. Finns verkligen Larz i verkligheten, och läser dessutom FiB/K? Tar mig för pannan. För övrigt en utmärkt artikel, hela västvärlden borde skämmas, allt stöd till palestinierna och alla världens förtryckta! /Leffe i Älvdalen

 3. Hur man än vrider och vänder sig tar man parti. Det gäller både ockupanter och det som Larz kallar terrorister.

  Om man dessutom ska ha Gud som domare, har det gått direkt åt helvete. Då de förra ockupanterna av Palestina delade området med linjal, försökte de rena Europas skamfilade samvete och ge plats för den kommande staten Israel. Vad har hänt med de andra palestinierna? Kanske Larz kan svara på den frågan?