Sven Hirdman analyserar den svenska säkerhetspolitiken

0
1111
Bild: Robert Nyberg

Ambassadören och medlemmen i Kungliga Krigsvetenskapaakademien (KKrVA) Sven Hirdman gör en mycket kritisk genomgång av Sveriges för närvarande rent spänningsskapande utrikes- försvars- och säkerhetspolitik i KKrVA:s tidskrift nr 3 juli/september 2019. Rubriken är Sverige och omvärlden. Han avslutar med följande stycke:

”Slutsatsen är således att Sverige i sin säkerhetspolitik mer bör fokusera på diplomatiska och utrikespolitiska medel än på enbart militära för att avvärja de hot som är de reella för Sverige. Detta borde vara en självklar insikt. Det innebär inte att Sverige bör avstå från att åter bygga upp ett krigsavhållande, uthålligt försvar för framtiden. Vi har en plikt att kunna skydda vårt territorium och vår befolkning i en framtid som alltid kommer att innehålla osäkerheter och hot. Vad gäller det svenska försvaret bör det primära vara att besluta om den förbandsstruktur och den systembestämmande materiel som behövs för att försvaret ska klara sina uppgifter, inte att låsa sig vid godtyckliga procentsatser av försvarsutgifternas andel av BNP.”

Artikeln förmedlad med särskilt tillstånd från författaren via alliansfriheten.se.

ANNONS