logo

NYHETER

Arbetet fortsätter för att förmå Sverige att ratificera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen

Till FN:s Generalförsamling

FN-konventionen om ett kärnvapenförbud antogs i Generalförsamlingen. Sverige bidrog till att föra fram ICAN:s förslag på kärnvapenförbudet. Beslutet var helt i linje med den svenska traditionen att gå i spetsen för fred och nedrustning.

Efter påtryckningar från USA och NATO har den svenska regeringen med stöd av flertalet partier i den svenska riksdagen nu meddelat att Sverige tills vidare avstår från att underteckna och ratificera avtalet. Man vill hellre utreda frågan och bland annat inrätta ett kunskapscentrum om kärnvapen.Men kunskap saknas inte. ICAN har beskrivit de förfärande konsekvenser som användning av kärnvapen skulle medföra och därmed vidgat frågan från enbart militärpolitik till en moralisk, existentiell nivå.  En kunskap som 80 procent av svenska folket tagit till sig. Därför kräver svenska civilsamhället att Sverige signerar och ratificerar konventionen. Vi kommer att fortsätta vårt arbete för att så sker.

Undertecknare (25 juli 2019):

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, Fredsrörelsen på Orust, Föreningen Centrum för Ekologisk Teknik, Föreningen Folket i Bild/Kulturfront, Föreningen Nämnforsens Kvinnominne, Gröna Kvinnor, Kvinnor för Fred, Miljörörelsens Kärnavfallssekretariat, Svenska Fredskommittén, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Svenska Pugwash, Svensk-Kubanska Föreningen, Sveriges Fredsråd

Vi representerar ett brett urval av det svenska civilsamhällets organisationer.

Webbred.

NYHETER

Klokt av Margot Wallström att avgå nu

Nu avgår den socialdemokratiske utrikesministern Margot Wallström. Av familjeskäl säger hon. Sådana skäl kan förstås finnas. Men de är knappast avgörande. Dessa skäl är dock passande att lyfta fram och fungerar skonsamt för alla inblandade parter.

NYHETER

Margot Wallströms demokratioffeniv

På regeringens hemsida gick utrikesminister Margot Wallström den 23 augusti ut med en debattartikel till stöd för Litauen i samband "trettioårsjubiléet av 'den baltiska vägen'". Hon skriver bl a förlande...