logo

FÖRENINGEN

"Beslutet att låta Vávra Suk medverka i montern var inte förankrat i styrelsen"

2018-10-02

Med anledning av den uppståndelse runt FiB/Kulturfronts deltagande under Bokmässan kommentaterar styrelsens verkställande utskottet Vávra Suks medverkan i montern. 

För alla som oroar sig över vart Folket i Bild/Kulturfront  är på väg, vill vi meddela att vi fortsatt värnar om våra stadgeenliga grundsatser: Försvar för yttrande- och tryckfriheten, stöd till de antiimperialistiska krafterna och för en Folkets kultur.  Vår monters fokusering  på kampanjen mot atomvapen var ett sådant stöd till de antiimperalistiska krafter som kämpar mot stormakternas vapenlobby och för att Sverige ska skriva under deklarationen  för en kärnvapenfri  värld. Vávra Suks korta inhopp, ansågs uppenbarligen av medlemmar i vår lokalavdelning FIB/Väst som ett sätt att försvara yttrandefriheten. Beslutet att låta Suk utnyttja vår monter för att försvara Nya Tiders rätt att delta i Bokmässan var inte förankrat i Folket i Bild/Kulturfronts styrelse och vi kände inte till denna s k inbjudan.

Vávra Suks utnyttjande av vår monter tog kraft från tidningen och huvudfokus i montern och blev i dagsläget en onödig provokation mot vår tidning och vår förening.

Med detta sagt står vi fortfarande bakom allas rätt att uttrycka sig fritt i olika forum i vårt svenska rike.

För Folket i Bild/Kulturfront

Styrelsens verkställande utskott

Karin Rosenqvist, Eva Wernlid, Karin Falk

FÖRENINGEN

Urkult 2019

Webbredaktionen

Övikarna sålde på Urkult för 16:e året i rad...

FÖRENINGEN

Folket i Bild på lövmarknaden

Ulf Bjerén

För elfte året i rad deltog Folket i Bilds Blekingeavdelning i den traditionella Lövmarknaden i Amiralitetsparken i Karlskrona.

FÖRENINGEN

Nya styrelsen i FiB/K!

I april var det stämma i FiB/K. Då röstades en ny styrelse fram. Här presenterar sig den nya styrelsen.

FÖRENINGEN

Missbruk av vårt Facebookkonto!

Karin Rosenqvist

Med anledning av att det förekommer ett missbruk av FiB/Kulturfronts Facebook konto klargör ordförande Karin Rosenqvist vad som har hänt och vad som händer nu. Kontot som startades av FiB/K år 2015 för att sprida kunskap om tidningen och användas för prenumerationskampanjer har tagits över av en person som inte längre sitter i styrelsen och redaktionsgruppen.