logo

FÖRENINGEN

Bokmässan 2018

2018-09-23

Folket i Bild/Kulturfronts avdelning Väst vill härmed informera om årets deltagande i Bok- och biblioteksamässan i Göteborg.

Monter är F 01:30, vilket innebär: 

F-hallen (d.v.s. våningen snett emot DN:s monter); gång 1; monter 30

Där finns vi för att samla feedback på tidskriften och föreningens verksamhet, men främst för att sälja prenumerationer. 

I montern under mässdagarna har vi ett erbjudande om 4 nummer för 100 kr och enkelnummer av nr 9 (med Lufti Özköks häftiga bild på Samuel Becket på framsidan) för 30 kr.

Vi har också upplåtit lite plats i vår lilla monter för material (banderoller och texter) från "Göteborgskampanjen för ett kärnvapenfritt Sverige", i vilken föreningen deltar via Fredsam-Göteborg. 

Fredsam, i sin tur, uppmärksammar FN:s generalförsamlings konvention om förbud mot kärnvapen både på Bokmässan och i Brunnsparken, Göteborg 26/9 och 31/10.

Vid frågor om FiB/K:S deltagande i bokmässan, kontakta Ingvar Erlandsson, ordförande i FiB/K-Väst.

Här finner du praktisk information inför ditt besök på bokmässan.

Hoppas att vi ses!

Folket i Bild/Kulturfronts avd. Väst

FÖRENINGEN

Urkult 2019

Webbredaktionen

Övikarna sålde på Urkult för 16:e året i rad...

FÖRENINGEN

Folket i Bild på lövmarknaden

Ulf Bjerén

För elfte året i rad deltog Folket i Bilds Blekingeavdelning i den traditionella Lövmarknaden i Amiralitetsparken i Karlskrona.

FÖRENINGEN

Nya styrelsen i FiB/K!

I april var det stämma i FiB/K. Då röstades en ny styrelse fram. Här presenterar sig den nya styrelsen.

FÖRENINGEN

Missbruk av vårt Facebookkonto!

Karin Rosenqvist

Med anledning av att det förekommer ett missbruk av FiB/Kulturfronts Facebook konto klargör ordförande Karin Rosenqvist vad som har hänt och vad som händer nu. Kontot som startades av FiB/K år 2015 för att sprida kunskap om tidningen och användas för prenumerationskampanjer har tagits över av en person som inte längre sitter i styrelsen och redaktionsgruppen.