logo

KULTUR

Bokrecension: Vad gör en bank?

2017-05-05

Vad gör en bank?
Andreas Cervenka
Natur & Kultur

Andreas Cervenka är ekonomijournalist och verksam på Svenska Dagbladets Näringslivssidor. Hans ämne i denna bok är det finansindustriella komplexets funktioner och konsekvenser för samhällets väl och ve. 

I Sverige är det finansindustriella komplexet tungt. Bankernas tillgångar närmar sig 400 % av BNP vilket endast överträffas av Schweiz och Nederländerna. Men vad produceras i denna industri? Två ting, pengar och skulder, 98 % av alla pengar i Sverige är elektroniska pengar på bankkonton. De skapas av bankerna när de beviljar lån. Då knappas en summa in på låntagarens konto och samtidigt blir denna summa en fordran i bankens tillgångar. Då låntagaren använder dem skapar de köpkraft.  För att pengar skall komma ut i cirkulation, krävs alltså stora mängder skulder. Behovet av att skapa skulder får stater att sänka räntor ända till minusräntor vilket får en mängd konsekvenser. 

Hur är det då med svenska förhållanden. Vi får ofta höra att den svenska statsskulden är låg men det svenska skuldberget är mycket stort. Sveriges totala skulder för hushåll, företag och offentlig sektor utgjorde 293 % av BNP, år 2014, endast slaget av Japan. I bokens första del beskrivs den kreditexplosion som uppstått och de problem den för med sig: minskad finansiell stabilitet, bostadsbubblor, bankers svaga kapitaltäckning, risktagande, kriser, minusränta  och en tänkbar framtida krasch. Problemen förvärras av avregleringar på kreditmarknaden och en passiv politik. 

Bokens andra del handlar om bankerna. Cervenka är synnerligen kritisk mot bankernas funktionssätt, som han beskriver som ansvarslöst, lättsinnigt och krävande, ofta halvkriminellt och blir det kris kan de räkna med att räddas av skattebetalarna. 

Den sista delen handlar om vad som kan göras. Många förslag handlar om att ta bort bankers möjligheter att skapa pengar, mer kapitalkontroll men också skuldavskrivning föreslås. 

Boken är uppbyggd av artiklar i Svenska Dagbladet. Enligt Cervenka själv har han skrivit om dem till boken men tyvärr har resultatet inte blivit riktigt lyckat. Det är för mycket upprepningar och det känns ganska ostrukturerat. Men när detta är sagt vill jag uppmana: ”Läs denna bok, läs den absolut”. Läs den därför att den är viktig, därför att det är svårt att hitta något liknande.

Sisela Björnsson

KULTUR

En påskberättelse från Blåkulla och Södermalm!

Mats Parner

Offentlig piskning och dödsdomar av kvinnor som pekades ut som häxor, men även en 13 -årig pojke hängdes på Hötorget i Stockholm. Mats Parner skriver om Blåkulla, häxjakten och 1600-tals rättvisan. 

KULTUR

När ska blodlösa DN få en ny Olof Lagercrantz?

Mats Parner

Idag tisdag är det precis 100 år sedan Rosa L bragtes om livet av representanter för de kretsar som obetydligt senare slöt sig till den österrikiske korpralen A Hitler. FiB/Kulturfronts Mats Parner läser en fantastisk essä av Olof Lagercrantz om Rosa Luxemburg, polsk-tysk socialist. 

KULTUR

Testa dina 68-kunskaper!

Demonstration, ockupationer, hungerstrejker och drömmen om revolutionen. I historikern och författaren Henrik Berggrens bok -68 utforskas det laddade året. FiB/K har gjort ett test utifrån boken. Hur radikalt var egentligen 1968? Testa dina kunskaper och skicka in till redaktionen - du kan vinna boken -68.