logo

DEBATT

Den moralistiska narkotikapolitiken blir allt svårare att försvara

2019-05-16

I FiB Kulturfront nr 5 intervjuas överläkaren Kerstin Käll, motståndare till all legalisering av cannabis och gammal vän till Nils Bejerot (1921 – 1988), psykiater och forskare, framgångsrik influencer i narkotikafrågan och upphovsman till målsättningen ”ett narkotikafritt samhälle”.

Jan Myrdal var nära vän och meningsfrände till Nils Bejerot. De var båda med och grundade föreningen Folket i Bild Kulturfront, som därmed också kom att bli en principfast försvarare för åsikten att ”knarket” kan utrotas. I en skriftställning i FiB Kulturfront nr 8 2015 berättar Jan Myrdal gillande hur Folkets befrielsearmé snabbt och resolut eliminerade opiemissbruket i Kina. Jag kan inte låta bli att citera hans målande beskrivning:

”Den stora verkliga opiehandlaren fördes till en folkets domstol på torget.  - - -  Efter att man förhört honom och han erkänt sina brott krävde folket att han skulle dö och vi sköt honom. Hustrurna togs om hand för att hjälpas till nya liv.

De knarkare vilka inte förmådde sluta på egen hand låstes in. Cold turkey, som det heter. Alltså ett totalt stopp. Det är ytterst obehagligt men sällan livshotande och helt effektivt. Det visste man. Flera av FBA:s ledare hade själva rest sig ur knarket.  

Då i början på 60-talet var Kina så knarkfritt att jag vid behov kunde köpa opiepiller för magen samtidigt som myndigheterna höll kvar ett svenskt fraktfartyg i Shanghais hamn till dess kaptenen frivilligt lämnade från sig den opiepipa han hittat på marknaden. Det gick att med en gång – och folkets enhälleliga stöd – göra ett land helt knarkfritt.”

Och han tillägger: ”För Nils Bejerot var frågan inte medicinsk – eller polisiär – det var en fråga om ideologiens makt. Enkelt uttryckt: Det geniala med klassamhällets ideologier är att de möjliggör för de undertryckta och utsugna att själva på ett för de härskande lämpligt och lönsamt sätt hålla sig fångna.”

En ideologisk fråga? Om det stämmer är det tragiskt - och kanske logiskt? - att ansvaret för narkotikamissbruket kom att läggas på den missbrukande själv och det som borde ha behandlats som en beroendesjukdom blev föremål för kriminalisering och straff.

Kerstin Käll efterlyser en ny folkrörelse mot narkotika. Och det kan det ligga något i. Den gamla folkrörelsen har misslyckats både beträffande metoder och mål. Målet ett narkotikafritt samhälle är mer avlägset än någonsin och metoderna att behandla narkotikabruk som ett moraliskt problem snarare än ett beroendeproblem har utsatt narkomanerna för straff och moraliskt förakt istället för hjälp och behandling. Sverige har en relativt hög dödlighet bland narkotikamissbrukare i förhållande till andra europeiska länder.

Ingen skulle idag komma på idén att kriminalisera spelmissbruk eller alkoholism. Men innehav eller intag av minsta gram narkotika är kriminellt enligt svensk lag. Tänk om motsvarande förbud skulle gälla för ett glas vin?

 Det har ansetts normalt att ställa uppförandekrav på narkomaner som sökt hjälp för att komma ur sitt missbruk. Till exempel skulle de först visa att de kunde hålla sig rena en viss tid för att kvala in till behandling. Och påkoms de med återfall under behandlingen stängdes de av från fortsatt behandling. Många narkomaner har misslyckats och slutat sina liv med en överdos.

Idag har denna förtryckande moralism mot en av samhälles svagaste grupper kritiserats och delvis mjukats upp, men narkomanerna är fortfarande kriminella enligt svensk lag. De har ändå fått viss förebyggande hjälp, exempelvis tillgång till rena sprutor för att minska risken för spridning av hiv och hepatit mm.

Själv tror jag inte på legalisering av narkotikaförsäljning men ser med intresse på de olika försöken att hantera ett avkriminaliserat bruk av narkotika. Även i Kina kunde tydligen drogen opium säljas på apotek. Förbud är ett lättvindigt sätt att försöka bli av med ett oönskat socialt beteende. Det löser definitivt inte ett komplicerat problem som narkotikaberoende. Problem som ytterligare kompliceras av alla nya droger och drogförsäljning på nätet.

Britta Ring

DEBATT

Sverige förstastyrka i Nato?

Sören Sommelius

Baltops 2019 – så hette sommarens jättelika militärövning som pågick i södra Östersjön i juni. Det var den 47:e i ordningen av Baltic Operations. Ledd av USA, Natodominerad, riktad mot Ryssland och med Sverige som synnerligen aktiv part. Men i Sverige handlade det främst om en speciell del av övningen, JEF. Joint Expeditionary Force, en brittiskledd snabbinsatsstyrka där Sverige har en viktig roll. Men vad har vårt land med JEF att göra? FiB/Ks Sören Sommelius ställer frågan.

DEBATT

Olagliga sanktioner mot Iran

Peo Österholm

USA-Iran – vad beror konflikten på? Konflikten? Men det är ingen konflikt, lika lite som Israel-Palestina är en ”konflikt”. Det handlar i stället om utpressning, hot, ensidiga övergrepp, olagliga sanktioner. Om en regim torterar en politisk fånge – är det en ”konflikt”?

DEBATT

Sarajevo-listan och fredsbomberna över Balkan

Mats Parner

Den 32-årige serben och tvåbarnsfadern Novak Djokovic är en av världens främsta tennisspelare med 15 vunna Grand Slam-titlar. Björn Borg erövrade 11, även det imponerande, dock vid en tid med klart beskedligare konkurrens.

DEBATT

Kerstin Käll svarar Britta Ring!

Kerstin Käll

Britta Ring har kommenterat intervjun med mig i nr 5/2019 av FIB/K. Hon vänder sig mot att jag är motståndare till legalisering av cannabis och argumenterar mot målsättningen ”Ett narkotikafritt samhälle”.