logo

Extrapengarna bör användas till vårt territorialförsvar

Så här presenterades det i DN i lördags

2019-09-01

Utgivanra på alliansfriheten.se kommenterar idag regeringens besked i fredags om ökade försvarsanslag många år framåt i tiden. Man konstaterar där att...

"Ett territorialförsvar med markstyrkor som kan försvara hela landet finns inte med i planeringen ens fram till 2030"

Det finns nämligen ingenting i denna nya försvarsuppgörelse som påkar på att något sådant planeras.

Istället ligger inriktningen kvar på ett så kallat tröskelförsvar, d v s att lita till samverkan med USA och Nato och därmed ställa sig på USA:s sida i kampen mellan USA och Ryssland i det här fallet, med kärnvapen och allt.

Alliansfriheten.se pekar på att situationen i Norge faktiskt liknar Sveriges. I Norge har på senare tid en stor diskussion uppkommit om inriktningen mot ett "tröskelförsvar". Man hänvisar till den pågående kapprustningen i Arktis där den amerikanska Second Fleet har återuppstått och att USA har bemannat militärbaser i Nordnorge, vilket förstås lett till motreaktioner från Rysslands sida med olika upprustningsåtgärder. Man har vad de norska kritikerna kallar en "duellsituation", som riskerar att dra in Norge i en stormaktskonflikt. Det här är självklart farligt även för Sverige.

Att Norge skulle få omedelbart skydd av USA/Nato är allt annat än givet. I en hemlig rapport förklarar norska armén att det kan ta minst 12 veckor och kosta minst 500 döda innan hjälpen från väster kommer. Då kan man räkna med att för Sveriges del – som inte är medlem i Nato – skulle det ta ännu längre tid och kosta ännu fler döda. USA/Nato är således ett mycket dåligt skydd även för oss. Så därför konstaterar alliansfriheten.se att:

"De fem miljarderna extra bör användas för att rusta upp det svenska territorialförsvaret. Sverige måste klargöra för omvärlden att vårt territorium inte kommer att kunna användas av någon stormakt."

Knut Lindelöf (webbred)

Läsarbrev: Feminsim gäller alla klassers kvinnor!

En kvinnlig läsare reagerade på det hon anser vara en tendens, att nu även i Folket i Bild/Kulturfront börjat torgföra uppfattningen att feminismen är en rörelse bland bättre bemedlade karriärkvinnor att klättra socialt med. Välkommen med synpunkter! Allt inom lagens och anständighetens råmärken publiceras.

Forum om hotet mot yttrandefriheten 12 oktober i Stockholm

Stockholms-avdelningen av Folket i Bild/Kulturfront ordnar i samarbete med FIB-juristerna mot bakgrund av ett offentligt möte med anledning av rapporter om ökad censur och minskad yttrandefrihet i Västvärlden och att visselblåsarna Assange, Manning och Snowden förföljs.

”Krig är fred, frihet är slaveri, okunnighet är styrka!”

Den i Sverige sedan många år verksamme förläggaren Hesham Bahari skriver nyhetsbrev till sina läsare. Här en lätt redigerad version av detta nyhetsbrev. Kulturrådets behandling av Alhambra förlag följer ett mönster och är mycket oroande.