logo

NYHETER

FiB/K granskar presstödet! ETC fick hela 48 miljoner förra året!

Presstöd av satirikern Leif Zetterling, den publicerades i FiB/K 1982 men är lika aktuell än idag. 

2018-11-24

Det mesta av det statliga presstödet delas ut av politiker till partianknuten media. Och flera av tidningarna är inte sena med att fuska. Förra året fick ETC hela 48 miljoner i presstöd, en tiondel av det totala presstödet! Stefan Lindgren granskar  härvan alla talar tyst om.

Det statliga presstödet uppgår till 567 miljoner kronor och höjs nästa år till 677 miljoner kronor. De mesta pengarna går till partianknutna tidningar och beviljas av den likaledes partianknutna presstödsnämnden. 6 av 13 ledamöter är eller har varit riksdagsledamöter. Det är inte bara i Svenska akademien man haft svårt att stava till jäv.

För att legitimera att staten vid sidan om övrigt partistöd även göder partipressen får outsiders som Arbetaren, Internationalen, M-L Proletären och Offensiv 2–3 miljoner kronor vardera. Det är antagligen ett lågt pris för att tygla systemkritiska grupper. Och får de pengar blir det lättare för staten att också bevilja stöd till exempelvis invandringskritiska Nya tider (5,1 miljoner kronor 2018).

Mycket pengar finns uppenbarligen i att läsa presstödsreglerna noga och finna de rätta kryphålen. Inte bara ETC kör editioneringstricket. Svenska Dagbladet med Schibsted och Svenskt Näringsliv i ryggen får utöver de sedvanliga 40 miljonerna 5,5 miljoner kronor för SvD Junior. Tidskriften Syre kammar hem sammanlagt 8,4 miljoner kronor för tre lokala editioner.
Av 86 bidragstagare är bara 20 dagstidningar i egentlig mening, det vill säga att de utkommer minst fem gånger i veckan. Många tidningar på listan är så små och obskyra att de inte ens registreras på Alexa ranking, som mäter antalet besökare på internet (det gäller exempelvis Svenska apologetiksällskapets tidning Sändaren, Hemmets vän, Gränslöst med flera).
I reglerna står att endast tidningar på svenska är berättigade till stöd. Men för varje regel finns också ett kryphål, vilket bland annat våra spansktalande vänner tackar för.

Godtycket i systemet avslöjades häromåret när det visade sig att Johan Ehrenbergs ETC med alla dess editioner hade tillskansat sig en tiondel av det samlade presstödet. ETC fick 2017 totalt 48,6 miljoner kronor.

När presstödsnämnden den 10 oktober 2017 meddelade att ”gåvoprenumerationer” inte fick räknas tvingades ETC genast lägga ned 15 av sina lokala utgåvor. ETC har ålagts att återbetala en del av summan.

För 2018 får ETC preliminärt 14,3 miljoner kronor. För att kompensera inkomstbortfallet har Johan Ehrenberg startat ”Folkets presstöd”, namnet lånat direkt från Folket i Bild/Kulturfront, fast ETC till skillnad från föreningsägda FiB/K är ett privatföretag. ETC:s fullprisabonnerade upplaga är enligt TS-statistik 1 000 exemplar.

Självklart är det viktigt att det ska finnas både riksspridda och lokala dagstidningar. Men det nuvarande stödets inriktning på att hålla partipress under armarna och ett krångligt regelverk som premierar mygel gör att man måste ifrågasätta systemet som helhet.

Presstödet är för lite pengar för att stoppa tidningsdöden (2,6 procent av dagspressens hela omsättning) och staten tar samtidigt ifrån pressen mångdubbelt större summor som moms (6 procent på tryckt dagspress, 25 procent på digitala medier) och ständigt stigande distributionskostnader (i snitt 27 procent av dagspressens kostnader).

Att presstödet på något sätt skulle gynna mångfalden är en tanke som vid det här laget kan avskrivas helt. Tre mediejättar, Mittmedia, NTM och Gota Media, äger nu 70 procent av landets lokaltidningar och ökar koncentrationen ytterligare.

SKRIBENT Stefan Lindgren är författare och översättare. Driver webbprojekten 8dagar, Nyhetsbanken och e-posttidningen Ryska Posten.

Fotnot: De tidningar som lades ner var Göteborgs Fria, Landets Fria, Sesam, Stockholms Fria, ETC Bergslagen, ETC Jönköping, ETC Malmö, ETC Norrköping, ETC Stockholm, ETC Sundsvall, ETC Umeå, ETC Uppsala, ETC Västerås, ETC Växjö, ETC Örebro.

Stefan Lindgren

NYHETER

Stor ilska bland folket!

Jan Fredriksson

Över 14 500 helsingborgare vill ha en folkomröstning om sitt energibolag, Öresundskraft. Det är resultatet av tre månaders namninsamling mot kommunledningens planer på att sälja kommunens energibolag som förser stora delar av kommunen med fjärrvärme, el, fibernät med mera.