logo

NYHETER

Följ vår nya sida på Facebook!

2019-06-12

Vi har nu utrett och tagit ställning till de konton på Facebook som finns i Folket i Bild/Kulturfronts namn. Vi har två konton med vår logga som administreras av styrelsen. Det ena är ett medlemsforum dit endast medlemmar har tillgång. Det andra kontot är ett allmänt konto där vi bedriver marknadsföring och prenumerantvärvning. Det är ett nyöppnat konto med vår logga Folket i Bild/Kulturfront och ersätter det som numera döpts om till  Folket i  Bild hangaround & support och har en annan logga. Ni som vill följa vårt nya konto uppmanas att gå in och stödja detta officiella konto där styrelsen är administratör.

https://www.facebook.com/FolketiBildKulturfront

Vissa avdelningar har Facebookkonton med Folket i Bilds logga som de ansvarar för.

Vi har inte för avsikt att driva någon process mot Facebook för att försöka få tillbaka det konto som nu bytt namn och logga. Facebook har inga begränsningar i sitt regelverk vem som får öppna konto i vårt namn.

Karin Rosenqvist

Ordförande

Folket i Bild/Kulturfront

Karin Rosenqvist

NYHETER

Margot Wallströms demokratioffeniv

På regeringens hemsida gick utrikesminister Margot Wallström den 23 augusti ut med en debattartikel till stöd för Litauen i samband "trettioårsjubiléet av 'den baltiska vägen'". Hon skriver bl a förlande...

NYHETER

Stor ilska bland folket!

Jan Fredriksson

Över 14 500 helsingborgare vill ha en folkomröstning om sitt energibolag, Öresundskraft. Det är resultatet av tre månaders namninsamling mot kommunledningens planer på att sälja kommunens energibolag som förser stora delar av kommunen med fjärrvärme, el, fibernät med mera.