logo

FÖRENINGEN

Författarträff med Mikael Nyberg!

2018-12-15

Nyligen var det författarträff i Skarpnäck kulturhus. Mikael Nyberg berättade  om sin mor och konstnären Birgit Ståhl Nyberg. Vi var ett 30-tal som lyssnade till Mikaels berättelse där han vävde samman det personliga med det politiska. Hur Birgit med sin konst kunde avläsa sin tid både när det gällde det som varit (tänker då på bilderna från Hammardal, barndomsmiljö) och den moderna staden som nu var hennes verklighet.

Föredraget arrangerades av Skarpnäcks bibliotek och Folket i Bild Kulturfront tillsammans. Vi sålde 10 ex av nummer 8 av Folket i Bild (där Mikael har en utförlig text om boken Birgit Ståhl Nyberg/Det nya mode)t. Detta visar på hur viktigt det är att koppla samman tidningens innehåll med det lokala arbetet om det finns möjlighet och tid.

Eva Wernlid

FÖRENINGEN

Urkult 2019

Webbredaktionen

Övikarna sålde på Urkult för 16:e året i rad...

FÖRENINGEN

Folket i Bild på lövmarknaden

Ulf Bjerén

För elfte året i rad deltog Folket i Bilds Blekingeavdelning i den traditionella Lövmarknaden i Amiralitetsparken i Karlskrona.

FÖRENINGEN

Nya styrelsen i FiB/K!

I april var det stämma i FiB/K. Då röstades en ny styrelse fram. Här presenterar sig den nya styrelsen.

FÖRENINGEN

Missbruk av vårt Facebookkonto!

Karin Rosenqvist

Med anledning av att det förekommer ett missbruk av FiB/Kulturfronts Facebook konto klargör ordförande Karin Rosenqvist vad som har hänt och vad som händer nu. Kontot som startades av FiB/K år 2015 för att sprida kunskap om tidningen och användas för prenumerationskampanjer har tagits över av en person som inte längre sitter i styrelsen och redaktionsgruppen.