logo

Folket i Bild/Kulturfront på bokmässan

I kulturtidsskriftsverkstans monter höll Folket i Bild/Kulturfront ett samtal om mediesituationen i Sverige.  Kritik riktades mot de som ser presstöd som en snabb lösning på problemet.

Deltagande i panelen var Agneta Lindblom-Hulthén, Sören Sommelius, Nils Funcke, Dennis Töllborg.  Tidningens redaktör Lucas De Vivo var samtalsledare. Samtalet tog sitt avstamp i Göteborgspostens kris, men spann snabbt vidare till andra medieroch situationen för journalister i stort. Ett konsenus kring att mediekrisen snarare är en kris för demokratin, då journalistiken är ett fundament för en fungerande demorkati, nåddes. Några lösningar var det dock sämre med. Med Dennis Töllborg visade upp det första numret av nya versionen av Göteborgs handels- och sjöfartstidning, tryckt i broadsheetformat, som han hoppas ska kunna rädda journalistiken.

En video från sammandraget kommer framöver.

Redaktionen

Insiktsfullt om klimatet

Vad händer med klimatet? En klimatforskares syn på jordens klimat av Lennart Bengtsson, Karneval
förlag.

Problem med hemsidan

Under de närmaste månaderna har vi begränsade resurser att lägga ut material på hemsidan. I väntan på tillsättandet av ny redaktör måste vi nöja oss med att satsa krafterna på det mest akuta och tyvärr drabbas då hemsidan. Vi hoppas på förståelse och lovar återkomma med nya krafter så snart som möjligt. /Red

Centrum och periferi i Sovjetunionen

Lars Drake

Anders Carlssons ”Resa in i det okända – Oktoberrevolutionen och den sovjetiska erfarenheten” (Proletärkultur) har förutsättningar att bli en klassiker. Boken är en odogmatisk och väldokumenterad genomgång av den historiska utvecklingen.

Myrdal svarar DN!

Jan Myrdal

 Två dagar före recensionsdag publicerar kulturchefen Björn Wiman på Dagens Nyheters nätupplaga ett angrepp på Norstedts förlag för boken. Den texten innehåller uppseendeväckande sexuella angrepp på boken och mig. Nästa dag, dagen innan recensionsdagen fortsätter Björn Wiman med att publicera angreppet såväl i pappersupplaga som nätupplagan. Jag skriver då ett tillrättaläggande av felaktigheterna i texten. Det vägrar Björn Wiman publicera.