logo

NYHETER

Forum om fred och utveckling

2017-05-03

Utrikesdepartementet och Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (Sipri) arrangerar tillsammans det fjärde och årliga Stockholmsforumet för fred och utveckling. Årets forum äger rum den 3 - 4 maj i Stockholm.

Utrikesminister Margot Wallström och ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin öppningstalar vid forumet, tillsammans med ministrar från bland annat Somalia och Liberia.

- Sipri bidrar här till att samla olika aktörer från hela världen för att utbyta erfarenheter och ge praktiska råd om hur arbetet för konfliktförebyggande och fredsbyggande kan stärkas, säger Margot Wallström. Inte minst för vårt arbete i FN:s säkerhetsråd är det mycket betydelsefullt att få del av praktiska erfarenheter från de som arbetar konkret i konfliktländer.

- Utvecklingssamarbetet spelar en central roll för länder som strävar efter fredlig konfliktlösning, framhåller Isabella Lövin. Våra erfarenheter från Internationella dialogen för freds- och statsbyggande kan utgöra inspiration för fler länder, och för det multilaterala systemet.

Stockholmsforumet är ett tillfälle då akademiker, politiker och civilsamhälle sammanstrålar för att diskutera aktuell forskning, utveckla policy och dela praktiska erfarenheter.

Temat för årets Stockholmsforum är positiva erfarenheter av fredsbyggande ("Sustaining peace: What works"). Det finns global samsyn och gemensamma åtaganden från FN på policynivå, exempelvis genom Sustaining Peace-agendan och Agenda 2030. Stockholmsforumet syftar till att konkretisera hur dessa åtaganden kan genomföras på landnivå.

På deltagarlistan finns bland andra Jan Eliasson och en handfull ministrar från ett urval konflikt- och postkonfliktländer, liksom experter från Världsbanken, EU- och FN-systemet. I övrigt stor närvaro av civilsamhälledrepresentanter och akademiker.

NYHETER

Stor ilska bland folket!

Jan Fredriksson

Över 14 500 helsingborgare vill ha en folkomröstning om sitt energibolag, Öresundskraft. Det är resultatet av tre månaders namninsamling mot kommunledningens planer på att sälja kommunens energibolag som förser stora delar av kommunen med fjärrvärme, el, fibernät med mera.