logo

Insiktsfullt om klimatet

Äntligen finns det en balanserad bok om klimatförändring som är skriven av en av världens främsta väder- och klimatforskare, Lennart Bengtsson. I dessa tider av polariserad debatt om klimatförändringar, där en del verkar tro att mänskligheten aldrig har stått inför ett värre hot än kommande klimatförändring och andra vägrar att tro att ökningen av mängden koldioxid inte medför ökad temperatur, finns det ett stort behov av klargöranden. Vad av allt om påstås i debatten är grundat i vetenskap och vad är antaganden, hypoteser eller ogrundade påståenden?

Boken är en genomgång av vad forskarna vet om väder och klimat och den är faktaspäckad avseende viktiga faktorer som formar väder och klimat. Temperaturen har stigit och människan har bidragit till det, men katastrofscenarierna har inte det vetenskapliga stöd som ofta tas för givet i
mediedebatten och de politiska förhandlingarna om mål och åtgärder.

Författaren är pensionerad professor som forskat inom meteorologi och klimat sedan 1960-talet. Han har varit en ledande kraft i utvecklandet av prognosmodeller och bl a varit chef för tre internationella forskningsinstitut.

Lennart Bengtssons bok bör läsas av alla som uttalar sig om klimatet – inklusive ”alarmister” och ”förnekare”. Måhända kan vi då få en mer saklig och konstruktiv debatt om denna viktiga fråga.

Lars Drake

Problem med hemsidan

Under de närmaste månaderna har vi begränsade resurser att lägga ut material på hemsidan. I väntan på tillsättandet av ny redaktör måste vi nöja oss med att satsa krafterna på det mest akuta och tyvärr drabbas då hemsidan. Vi hoppas på förståelse och lovar återkomma med nya krafter så snart som möjligt. /Red

Centrum och periferi i Sovjetunionen

Lars Drake

Anders Carlssons ”Resa in i det okända – Oktoberrevolutionen och den sovjetiska erfarenheten” (Proletärkultur) har förutsättningar att bli en klassiker. Boken är en odogmatisk och väldokumenterad genomgång av den historiska utvecklingen.

Myrdal svarar DN!

Jan Myrdal

 Två dagar före recensionsdag publicerar kulturchefen Björn Wiman på Dagens Nyheters nätupplaga ett angrepp på Norstedts förlag för boken. Den texten innehåller uppseendeväckande sexuella angrepp på boken och mig. Nästa dag, dagen innan recensionsdagen fortsätter Björn Wiman med att publicera angreppet såväl i pappersupplaga som nätupplagan. Jag skriver då ett tillrättaläggande av felaktigheterna i texten. Det vägrar Björn Wiman publicera.

Nytt nummer av FiB/K ute nu!

* Fredrik Virtanen möter Jan Myrdal! 

* Nu Venezuela - vad blir Trumps nästa steg i Sydamerika?

* Hon vill se en Swexit på sikt!

* Missa inte de udda fotbollslirarna!

* Hon drar ner brallorna på vapenhandlarna.