logo

DEBATT

Kan Gula västarna bli verklighet i Sverige?

2019-01-27

Foto: Privat

"Jag hoppas det börjar pyra snart!"

Lena Tallberg, journalist och lärarstudent.

”Jag tror inte det, eftersom sådana revolter har varit och är sällsynta i Sverige. Det franska folket har en historia av revolution, republik, vilda strejker och bondeuppror medan vi har reformer, folkrörelser och utredningar, vilka i sig varit mycket effektiva fram till 1980-talet. Dessutom signalerar själva statsskicket, monarkin, att vi har kungligt folk och undersåtar. Svenska medier rapporterade negativt i början av de gula västarnas uppror, att det är en grupp som vill ha billigare fossila drivmedel. Men om man läste franska medier mejslades en annan bild fram, det handlade om ett nu-får-det-vara-nog-uppror, att nu måste väl gränsen för hur mycket överheten kan sko sig vara nådd. Här hemma har klassklyftorna fördjupats sedan 1980-talet. Och snart gäller en Alliansbudget som går ut på att göra rika ännu rikare samt ta bort flygskatten så att de som flygpendlar till solen, till exempel, inte ska dabbas av skatt. Men även om vi nu verkar acceptera klassklyftan, fattigdom och att barn växer upp i hemlöshet så tror jag att vi är långt ifrån att ta på oss gula västar i grupp. Vi ser medelklassen protestera via sociala medier och samla sig på torg med inbjudna talare, helst från kulturens värld, mot exempelvis Alliansbudgeten, men det stora upproret underifrån verkar dröja! Jag hoppas det börja pyra lite snart. Läs Vem dödade min far av Édouard Louis om du vill förstå de gula västarna! ”

Foto: May B Langhelle/Gloria förlag

”Det blir bara en småborgerlig twitterstorm – en slapptivism.”

Fredrik Virtanen, skriftställare.

”Nej. Det krävs vissa sociala och politiska traditioner för att motsvarande sociala och politiska fenomen ska uppstå. Exempelvis är det svårt att tänka sig en militärkupp i Sverige.

Det saknas tradition av den sortens breda, uthålliga och populistiska fenomen. Samma frustrationer finns förstås i Sverige men de kanaliseras på andra sätt, just nu parlamentariskt genom framför allt SD.

Jag kan möjligen tänka mig en proteströrelse i stil med antiglobaliseringsprotesterna i början av 2 000-talet, men de samlade nästan uteslutande unga människor och då följer att det blir stökigt, sannolikt urartar i polisövervåld och framför allt saknas uthållighet. Folket måste med. 

Det närmaste gula västar vi kommer i Sverige är en småborgerlig twitterstorm. En slapptivism som mer publikt motsvarar att knyta näven i byxfickan – således en både ny och gammal svensk tradition.”

FOTO: Privat

”Här tar sig ilskan mer sig i uttryck av uppgivenhet.”

 Barbro Engman, f.d hyresgästföreningens ordförande. Numera krönikör och utredare.

”De gula västarna har inget förtroende för politiker, de har fått nog av skattehöjningar, växande klyftor och de ger sig ut på gatorna för att högljutt protestera. I Sverige växer klyftorna, inkomstskillnaderna ökar, många pensionärer lever under knappa förhållanden, barnfamiljer vräks, de stora skattesänkningarna går till de rika och förtroendet för politiker är lågt. Men här hörs inga högljudda protester på gator och torg.

Vi har ingen tradition av att protestera mot en samhällsutveckling som vi tycker går åt fel håll. Vi protesterar styckevis och för en fråga i taget.

Via upprop på Facebook eller via tämligen lugna demonstrationer på Sergels torg eller Medborgarplatsen står vi upp för antingen en human flyktingpolitik, för kvinnors rättigheter eller för någon annan utsatt grupp och så ser det ut i resten av landet också. Ilskan tar sig mera uttryck i uppgivenhet än i hårda angrepp på makthavarna. Så några gula västar kommer inte att ta över staden. ”

DEBATT

Sverige förstastyrka i Nato?

Sören Sommelius

Baltops 2019 – så hette sommarens jättelika militärövning som pågick i södra Östersjön i juni. Det var den 47:e i ordningen av Baltic Operations. Ledd av USA, Natodominerad, riktad mot Ryssland och med Sverige som synnerligen aktiv part. Men i Sverige handlade det främst om en speciell del av övningen, JEF. Joint Expeditionary Force, en brittiskledd snabbinsatsstyrka där Sverige har en viktig roll. Men vad har vårt land med JEF att göra? FiB/Ks Sören Sommelius ställer frågan.

DEBATT

Olagliga sanktioner mot Iran

Peo Österholm

USA-Iran – vad beror konflikten på? Konflikten? Men det är ingen konflikt, lika lite som Israel-Palestina är en ”konflikt”. Det handlar i stället om utpressning, hot, ensidiga övergrepp, olagliga sanktioner. Om en regim torterar en politisk fånge – är det en ”konflikt”?

DEBATT

Sarajevo-listan och fredsbomberna över Balkan

Mats Parner

Den 32-årige serben och tvåbarnsfadern Novak Djokovic är en av världens främsta tennisspelare med 15 vunna Grand Slam-titlar. Björn Borg erövrade 11, även det imponerande, dock vid en tid med klart beskedligare konkurrens.

DEBATT

Kerstin Käll svarar Britta Ring!

Kerstin Käll

Britta Ring har kommenterat intervjun med mig i nr 5/2019 av FIB/K. Hon vänder sig mot att jag är motståndare till legalisering av cannabis och argumenterar mot målsättningen ”Ett narkotikafritt samhälle”.