logo

TIDNINGEN

Katastrofen Nya Karolinska Sjukhuset - i sex punkter

Foto Holger Ellgaard/Wikimedia Commons

Katastrofen Nya Karolinska Sjukhuset - i sex punkter
Många svenskar vet att krigarkungen och äventyraren Kalle Dussin slutade med stora förluster på allehanda slagfält och lämnade svenska folket i armod. Är det också en talande bild för Nya Karolinska Sjukhuset exakt 300 år efter Karl XII: s död? Här är katastrofen i sex punkter med input till regeringens s.k. kriskommission om NKS.

1. Budgeten, överskriden gång på gång, där kostnadsramen just nu har passerat 26 miljarder kronor och lär sluta på minst 60 miljarder. Att misslyckas hålla budgetramar gäller tyvärr de flesta stora byggprojekt, men Stockholms läns landstings projekt är en värsting – och ett av världens dyraste sjukhusbyggen.

2. Projektet finansieras med kodordet OPS, offentlig privat samfinansiering. Redan den tidigare alliansregeringen varnade landstinget för metoden. Den innebär, enkelt uttryckt, att man accepterar dyrare privata lån än vad rent offentlig finansiering kan ge. Kommer regeringens granskare att föreslå förbud för sådana lån för offentliga projekt?

3. Redan tidigt blev det klart att upphandling av projektet i konkurrens misslyckades. Det blev bara Skanska man ”förhandlade” med. Kommer regeringens granskare föreslå förbud mot att upphandlingar slutförs när det bara finns en enda motpart? Landstinget har också ett spännande ”track record” med bl.a. en enda motpart i upphandlingen av usel sjukhusmat med företaget Sodexho för några år sedan och inköpta strumpor för 6000 kr paret.

4. Boston Consulting Group tog hem de feta konsultarvodena, ibland utan underlag, men dessutom har personal från företaget ”smidigt” gått över till landstingets lönelista. Kommer regeringens granskare att äntligen föreslå vad andra länder redan gjort – att sätta personal i ”karantän” ett år eller så för att förhindra sådana övergångar som annars öppnar för oegentligheter och förmedling av otillåten information. Jodå, sådana karantänsregler borde ha gällt Filippa Reinfeldt när hon omedelbart gick över till privata vårdkoncernen Aleris efter landstingskarriären i Stockholm, liksom Göran Persson när han omedelbart efter statsministersessionen gick över till konsultbolaget JPG. Det handlar om regler för hederligt uppträdande i offentlig tjänst – om vi vill förhindra ökat politikerförakt.

5. Nya Karolinska var ett gigantiskt projekt – oemotståndligt(?) för politiker som vill förknippas med stordåd och storföretag som vill tjäna storkovan – med skattebetalarnas pengar. Sjukhusvård är en komplicerad offentlig tjänst som lämpar sig särskilt dåligt att utföras som ett industriellt löpande-band-projekt. Då kommer varje litet misstag upprepas hundratals gånger. Att inte kunna vädra ut odörer när öppningsbara ventilationsfönster saknas, att inte kunna se på stora screeningskärmar därför att de sitter fel för opererande läkare, el- och gasuttag som inte kan nås av korta personer och felkonstruerade badrum är fyra av många hittills upptäckta planeringsmissar i NKS. Regeringens granskare bör varna svenska landstingspolitiker att upprepa detta industriella storprojektstänkande och föreslå både bidragsregler och straffavgifter för att förhindra liknade megaprojekt och katastrofer i framtiden.

6. Nya Karolinska är också ett centrum för nationell sjukhusvård med tanke på kriser och krig. Författaren Anders Björnsson har nyligen påpekat: ”Om Nya Karolinska Sjukhuset i Solna inte kan fungera under högst normala förhållanden, hur ska landets sjukvård då klara sig i krigstid? Här hjälper inga transatlantiska länkar, och inte heller något Nato-medlemskap. Det gäller att bygga upp en nationell beredskap som idag till väsentliga delar är tillspillogiven och sönderslagen.” Här spökar verkligen arvet efter Karl XII – och är en fråga för regeringens granskare att bita i och tala allvar med försvarsministern som bara intresserar sig för dyra vapensystem.

Listan räcker som en ”starter” för en granskande kriskommission och kan inte reduceras till en fråga om landstingsmoderaternas slösaktiga dumheter att användas i de kommande riksdags- och landstingsvalen.

 

Teckna en prenumeration på FiB/K här

Torbjörn Wikland

TIDNINGEN

Nytt nummer av FiB/K ute nu!

* Hur mår frihetshjälten Hugo Blanco idag? Möt honom och hans dotter Carmen Blanco - Hans O Sjöström har träffat dem i Uppsala. 

* FiB/K granskar de svenska militärövningarna - 30 döda på 20 år!

* Stor intervju med en av våra nya arbetareförfattare - Daria Bogdanska i Malmö

...och mycket mer!

TIDNINGEN

Nytt nummer av FiB/K ute nu!

Stort unikt tema nummer om NYKOLONIALISMEN

* Europas bortglömda grymheter

* "Kolonialismens logik finns kvar" intervju med Afrosvenskarnas talesperson Kitimbwa Sabuni

* Är Kina den nya koloniherren i Afrika?

Dessutom

* Förläggaren Nils Andersson skriver från Frankrike om Gula västarna

* Försvarsminister Peter Hultqvist - fegare än Vatikanen!

Och mycket mer....