logo

DEBATT

Kerstin Käll svarar Britta Ring!

Kerstin Käll, överläkare på Berondemottagningen i Linköping. Foto Eva Wernlid 

2019-05-19

Britta Ring har kommenterat intervjun med mig i nr 5/2019 av FIB/K. Hon vänder sig mot att jag är motståndare till legalisering av cannabis och argumenterar mot målsättningen ”Ett narkotikafritt samhälle”.

Beroendetillstånden, alkoholism, narkomani, spelberoende m.fl. har mycket gemensamt med andra sjukdomar, men skiljer sig också från dem. Den initiala kontakten är självvald och ofta något man gör för nöjes skull. Det gemensamma är att hjärnans belöningscentrum stimuleras vilket kan leda till att beroende utvecklas. I förlängningen leder beroendet till ett förslavande av individen, som inte kommer att förverkliga sina möjligheter; också ofta till ett elände för anhöriga. Därför försöker de flesta samhällen skydda sina medborgare mot detta genom begränsningar eller förbud. Vi lever i en gammal alkoholkultur, där alkoholen ingår i ritualer och måltidskulturer. Den kan vi inte förbjuda, bara begränsa. Trots det kostar den mycket i form av sjukdom, våld och förlorade arbetsår. Någon cannabiskultur har vi inte och vi bör nog tänka efter innan vi skapar en. En laglig berusningsdrog kommer att användas mycket mer än en olaglig. Statistiken från Colorado i USA där man legaliserat cannabis visar att bland 15-årigar är det sex gånger fler som rökt cannabis senaste månaden jämfört med Sverige, trots att de inte har laglig tillgång till vare sig medicinsk marijuana (åldergräns 18 år) eller den lagliga (åldersgräns 21 år). En drog som används som medicin kan väl inte vara farlig, resonerar ungdomarna.

Britta Ring menar också att den höga narkotikarelaterade dödligheten i Sverige är ett bevis på att narkotikapolitiken misslyckats. Dödligheten är hög, men ligger i nivå med övriga Norden, vilket enligt den rättsmedicinska expertisen är de enda länder man kan göra jämförelser med, pga mycket olika praxis med obduktioner och registrering av dödsfall i övriga Europa. Dödligheten är i de flesta fall knuten till opioider (heroin, morfin m.fl. starka smärtstillande medel) oftast i kombination med andra preparat. En bidragande orsak är oförsiktig förskrivning av opioider, både som smärtbehandling och som behandling för beroende, men även internetförsäljning av ”ännu inte narkotikaklassade” opioider som fentanylanaloger, har bidragit. En mycket glädjande nedgång i fentanyldödsfallen blev resultatet när två bröder som sålt sådana dömdes för vållande till annans död. Nätförsäljningen av fentanylanaloger praktiskt upphörde nämligen då.

Cannabis har förutom sin rusgivande effekt också medicinska effekter och det pågår seriös forskning på olika renframställda cannabinoider. Ett sådant läkemedel finns godkänt i Sverige sedan 2011, Sativex, som förutom THC (den rusgivande cannabinoiden) även innehåller CBD (cannabidiol) som motverkar ruseffekten. Den sprayas under tungan och tas upp via slemhinnan och är godkänd som behandling mot spasticitet vid MS (Multipel skleros). Medicinsk cannabis i USA ”Medical Marijuana” är något helt annat. Där har 31 delstater röstat igenom att det ska vara straffritt att röka marijuana (eller inta på annat sätt, men rökning är absolut vanligast) om en läkare intygar att man har ett medicinskt tillstånd som skulle kunna lindras av cannabis. Detta sker helt utan vetenskaplig dokumentation och flertalet läkare i USA ställer sig, inte helt oväntat, kallsinniga till att utfärda sådana intyg.

Kerstin Käll

DEBATT

Sverige förstastyrka i Nato?

Sören Sommelius

Baltops 2019 – så hette sommarens jättelika militärövning som pågick i södra Östersjön i juni. Det var den 47:e i ordningen av Baltic Operations. Ledd av USA, Natodominerad, riktad mot Ryssland och med Sverige som synnerligen aktiv part. Men i Sverige handlade det främst om en speciell del av övningen, JEF. Joint Expeditionary Force, en brittiskledd snabbinsatsstyrka där Sverige har en viktig roll. Men vad har vårt land med JEF att göra? FiB/Ks Sören Sommelius ställer frågan.

DEBATT

Olagliga sanktioner mot Iran

Peo Österholm

USA-Iran – vad beror konflikten på? Konflikten? Men det är ingen konflikt, lika lite som Israel-Palestina är en ”konflikt”. Det handlar i stället om utpressning, hot, ensidiga övergrepp, olagliga sanktioner. Om en regim torterar en politisk fånge – är det en ”konflikt”?

DEBATT

Sarajevo-listan och fredsbomberna över Balkan

Mats Parner

Den 32-årige serben och tvåbarnsfadern Novak Djokovic är en av världens främsta tennisspelare med 15 vunna Grand Slam-titlar. Björn Borg erövrade 11, även det imponerande, dock vid en tid med klart beskedligare konkurrens.

DEBATT

Den moralistiska narkotikapolitiken blir allt svårare att försvara

Britta Ring

I FiB Kulturfront nr 5 intervjuas överläkaren Kerstin Käll, motståndare till all legalisering av cannabis och gammal vän till Nils Bejerot (1921 – 1988), framgångsrik influencer i narkotikafrågan och upphovsman till målsättningen ett narkotikafritt samhälle. Britta Ring svarar i ett debattinlägg.