logo

NYHETER

Klokt av Margot Wallström att avgå nu

Margot Wallström meddelar den 12 juli att...

2019-09-07

Nu avgår den socialdemokratiske utrikesministern Margot Wallström. Av familjeskäl säger hon. Sådana skäl kan förstås finnas. Men de är knappast avgörande. Dessa skäl är dock passande att lyfta fram och fungerar skonsamt för alla inblandade parter.

Självklart är politik den främsta orsaken. Hon har länge varit obekväm i regeringen och naturligtvis betalat ett högt pris för att tvingas vika av från sin socialdemokratiska grundhållning; den gamla Palmelinjen med försvar av småstaters rätt till självbestämmande, kamp mot kärnvapen för nedrustning och diplomati för fred.

Den 14 oktober 2014, en dryg vecka efter tillträdet meddelade hon erkännandet av Palestina. Detta tillsammans med uppsägningen av Saudiavtalet 2015 fick Israel/USA-vännerna att gå i taket. Erkännandet måste trots allt uppfattas som ett försök att på Palmevis ställa sig på förtrycktas sida i dagens oroliga värld.

För att också sätta lite personlig prägel på sin politik lanserade hon i samband med tillträdet sin ”feministiska utrikespolitik”. Det var förstås ett försök att bli älskad av de goda och en listig avledningsmanöver. Diskussionen kom att handla om andra saker än vanlig hederlig utrikespolitik. Ingen har förstått vad det innebär, annat än en tunn fernissa för att dölja motsägelserna i Sveriges förändrade förhållande till omvärlden; USA-svassandet, Värdlandsavtalet och det redan långt gångna Nato-samarbetet.

Nu har hon avgått och det är högst troligt att avgångsbeslutet egentligen fattades i samband med att hon den 12 juli – mitt i semestern – tvingades meddela regeringens beslut att Sverige inte ska ratificera FN-resolutionen om förbud mot kärnvapen. Det var säkert spiken i kistan. Hon gav då upp fighten mot Peter Hultqvist, Nato-lobbyn och den mäktiga vapenindustrin.

Hon gör klokt i att lämna skutan i tid. Det kommer att bli allt svårare för de som sitter kvar, Hultqvist och Löfven till exempel, att lägga om politiken nu när Macron insett och deklarerat att USA/Nato inte är ett skydd ens för Natos medlemmar, att Nato kommer att falla och att därför EU bör vända sig mot Ryssland. De har mycket att bita i.

Knut Lindelöf

NYHETER

Margot Wallströms demokratioffeniv

På regeringens hemsida gick utrikesminister Margot Wallström den 23 augusti ut med en debattartikel till stöd för Litauen i samband "trettioårsjubiléet av 'den baltiska vägen'". Hon skriver bl a förlande...