logo

FÖRENINGEN

Missbruk av vårt Facebookkonto!

2019-05-15

Folket i Bild/Kulturfront har haft ett Facebookkonto sedan 2015 vars syfte har varit att sprida kunskap om tidningen och värva prenumeranter. Det är redaktörens uppgift att sköta detta konto. Sedan tidigare har Sigge Andersson, då medlem i styrelse och redaktionskommitté, varit ansvarig administratör. Då han inte längre har någon sådan uppgift i vår organisation har han uppmanats att överlämna administratörsansvaret till vår redaktör. Hon har haft tillgång men inte fått ta kontroll över kontot. Han vägrar släppa administratörsrollen och har nu bytt logga på kontot. Det innebär att följare på kontot automatiskt är kvar, trots att han inte längre representerar Folket i Bild/Kulturfront. Vi vill ha kontroll över vårt konto och det som läggs ut i vårt  namn. Vi beklagar att Sigge Andersson fortsatt lägga ut inlägg i Folket i Bilds namn utan förankring hos redaktion eller föreningsstyrelse och heller inte namngivit  vem som publicerat det.

Då våra krav på överlämnande av kontot inte gett något resultat, har vi sett oss tvingade att inleda en process hos Facebook då vi anser att kontot är kapat. Vi uppmanar våra följare att avvakta denna process och stanna kvar på kontot. Förhoppningsvis kan Folket i Bild återta kontot i vårt namn.

Vi återkommer med mer information.

Karin Rosenqvist

Ordförande

Folket i Bild/Kulturfront

Karin Rosenqvist

FÖRENINGEN

Urkult 2019

Webbredaktionen

Övikarna sålde på Urkult för 16:e året i rad...

FÖRENINGEN

Folket i Bild på lövmarknaden

Ulf Bjerén

För elfte året i rad deltog Folket i Bilds Blekingeavdelning i den traditionella Lövmarknaden i Amiralitetsparken i Karlskrona.

FÖRENINGEN

Nya styrelsen i FiB/K!

I april var det stämma i FiB/K. Då röstades en ny styrelse fram. Här presenterar sig den nya styrelsen.

FÖRENINGEN

Möte om - "Iran - imperialismens nästa måltavla?"

Folket i Bild Kulturfront, Stockholmsavdelningen

"Iran - imperialismens nästa måltavla?"

Inledare: Roland Hedayat och Hossein Sheiban.

Måndagen 3/6 kl 18

Plats: Södergården, Götgatan 37, Stockholm

Arrangör: Folket i Bild Kulturfront, Stockholmsavdelningen.