logo

NYHETER

Nya piratdåd av Israel

Freedom på väg förbi piren utanför Brightons hamn. Foto: Ali Bowalie Bojang.

2018-08-05

Nu har det hänt igen. Israel har kapat två fartyg på väg till Gaza för att bryta blockaden. Kapningarna har skett på internationellt vatten. Det är piratverksamhet och ett grovt brott mot internationell lag. Ship to Gazas segelfartyg, Freedom for Gaza, kapades på internationellt vatten utanför Gaza på kvällen den 3 augusti. Fartyget tvingades till israelisk hamn och besättningen fängslades.

Det är i skrivande stund inte i detalj klart vad som hänt. Den norska fiskebåten, Al Awda, som gått parallellt med Freedom i stort sett hela vägen från Göteborg kapades den 29 juli.  Al Awdas besättning utsattes för grovt övervåld vid kapningen och i fängelset. Soldaterna stal allt av värde och fångvaktarnas uppträdande kan bäst beskrivas som elakhet med syfte att knäcka fångarna. Det finns dokumenterat i ett flertal samstämmiga vittnesmål.

Jag kräver att den svenska regeringen ska reagera kraftfullt. Det är fullständigt oacceptabelt när ett fartyg som seglar under svensk flagg blir kapat på internationellt vatten. Omedelbart frisläppande av Freedoms besättning och fartyget så att de kan fortsätta till Gaza, sanktioner, hemkallande av vår ambassadör, utvisning av Israels ambassadör, en skarp protest i FN, är några exempel på sådant som kan göras.

Gaza har varit avspärrat i 11 år och Israel kontrollerar nu allt som går över gränsen till lands och sjöss. Tidigare avtal om tillgång till hamn, flygplats och väg till Västbanken har brutits av Israel. Huvuddelen av vattnet är förorenat – reservdelar till reningsverken kan inte tas in. Elen är avstängd större delen av dygnet – olja till egen elproduktion kan inte importeras. Varor som produceras kan inte exporteras. Människor hindras att få tillgång till sjukvård och bristen på mediciner är akut. Det utomhusfängelse med två miljoner människor på en liten yta, som Gaza faktiskt är, har bombats upprepade gånger av Israel. Hus som bombats sönder kan inte byggas upp igen – av brist på betong m.m. Människor som protesterar skjuts med jaktammunition av israeliska prickskyttar. Barnen är traumatiserade av bomber, överflygningar med stridsflygplan på låg höjd och allt de fått se av våld och död. Livet i Gaza är nära nog outhärdligt. Israels agerande strider mot internationell lag och ett flertal FN-resolutioner.

I år uppmärksammades i många länder det som skedde för 70 år sedan. Israels bildande 1948 och den etniska rensning som då genomfördes benämns Al Nakba (katastrofen). Över 700 000 människor fördrevs. Huvuddelen av dem som bor i Gaza är ättlingar till dem som flydde 1948. Den etniska rensningen har fortsatt med varierande intensitet och palestinierna har berövats land och vattenresurser i stor omfattning. De utsätts för dagliga trakasserier och olika former av negativ särbehandling. Området har flygbombats ett flertal gånger under dessa år.

Protestera mot Israels brott!

Bryt blockaden av Gaza!

Stöd Ship to Gaza!

Lars Drake

NYHETER

Stor ilska bland folket!

Jan Fredriksson

Över 14 500 helsingborgare vill ha en folkomröstning om sitt energibolag, Öresundskraft. Det är resultatet av tre månaders namninsamling mot kommunledningens planer på att sälja kommunens energibolag som förser stora delar av kommunen med fjärrvärme, el, fibernät med mera.