logo

FÖRENINGEN

Nya styrelsen i FiB/K!

Från vänster: Eva Wernlid, Karin Rosenqvist, Bror Kajsajuntti, Jan Fredriksson, Karin Falk, Agnes Käll. Bakre raden från vänster Jonny Mauritz, Markus Limmergård, Max Svensson, Jan Mellring. Saknas på bilden gör Talal Iman. Foto: Självutlösare med Eva Wernlids kamera – därav hennes stressade kroppshållning.

2019-06-24

Ordförande!

Namn: Karin Rosenqvist

Bor: Hägersten

Yrkesliv: Pensionerad chef inom socialtjänsten som fortfarande har ett och annat uppdrag.

Varför FiB/K? Jan Myrdal öppnade mina ögon med sina skriftställningar i dagspressen i slutet på 60-talet vilket sedan födde mitt intresse för FiB redan från starten – aktiv på lokalplanet i perioder men på senare år arbetat med fredssamtal i Degerfors och styrelsearbete. Min hjärtefråga är att FiB förmår skildra livet i Sverige – låter alla röster höras – hur besluten slår mot de fattiga och gynnar de rika och beskriver Sveriges roll i världen. Mer humor, satir och bett i både bilder och texter!

Namn: Eva Wernlid

Bor: Skarpnäck

Yrkesliv: Arbetar som frilansfotograf sedan 30 år tillbaka. Tidigare med allt möjligt, fabrik vård och kört tunnelbanetåg.

Varför FiB/K? Har känt till FiB sedan starten men började aktivt med FiB 2001. Jag tycker att vi är bärare av ett tankegods som blir tydligt i våra tre paroller stöd till de antiimperialistiska krafterna, att arbeta för en folkets kultur och att försvara yttrande och tryckfriheten och som jag tycker är viktigt att vi för vidare in i framtiden. Just nu tycker jag att kampen mot imperialismen är viktigast, den syns tydligast i Mellanöstern och Venezuela.

Ny!

Namn: Jonny Mauritz

Bor: Knivsta

Yrkesliv: Pensionär, före detta byggnadsarbetare och företagare.

Varför FiB/K? Våra paroller är anledningen till att jag är aktiv i föreningen. Tidigt medlem och prenumerant.

Namn: Bror Kajsajuntti

Bor: Hertsön, Luleå

Yrkesliv: Jag har arbetat vid järnverket i Luleå sju år, sedan som mellanstadielärare och lärare i svenska som andra språk i 30 år.

Varför FiB/K? Jag har varit med sedan starten. Prenumererat från början och började sälja tidningen något senare. Hjärtefrågan har alltid varit kultur, även om jag varit aktiv i den antiimperialistiska rörelsen med mera. FiB gav mig arbetarlitteraturen, gjorde mig intresserad av att skapa själv i skrivande, teater, sång och måleri.

Namn: Karin Falk

Bor: Karlstad

Yrkesliv: Pensionär.

Varför FiB/K? Har varit med i FiB sedan 1970-talet. Jag tycker att en tidning som FiB Kulturfront och dess paroller är värt att stödja. Hjärtefrågan är antiimperialism och försvar av alla nationers territoriella integritet mot stormaktsinterventioner under täckmantel av ”humanitära interventioner”.

Namn: Jan Fredriksson

Bor: Helsingborg

Yrkesliv: Pensionär men har tidigare arbetat som etnolog på frilansbasis.

Varför FiB/K? Jag har varit prenumerant sedan start och medlem sedan 1980-talet. Jag tycker att föreningens tre paroller är viktiga i dag , speciellt antiimperialismen och yttrande- och tryckfriheten. I dag hotar USA öppet andra länder med krig eller ekonomisk bojkott om de inte böjer sig för USA:s vilja. Vi ser också hur Sverige, både vår regering och riksdag och medierna anpassar sig till USA:s utrikespolitik. Yttrandefriheten är viktig då åsiktskorridoren blir allt smalare, antingen är du med mig eller mot mig.

Namn: Max Svensson

Bor: Ödsbyn i närheten av Örnsköldsvik

Yrkesliv: Arbetar heltid på komvux som lärare.

Varför FiB/K? Jag har varit med sedan starten av FiB, men mer aktivt de senaste åren. Yttrande- och tryckfrihet känns viktigast just nu.

Ny!

Namn: Agnes Käll

Bor: Stockholm

Yrkesliv: Jobbar med utredningar och riskanalys på bank.

Varför FiB/K? Jag har prenumererat sedan 2015 och är medlem sedan 2016. Mitt engagemang i redaktionskommittén och styrelsen är till stor del ett resultat av nepotism och/eller tjat från mina föräldrar som båda har hängt i sedan starten. Så till alla föräldrar i föreningen vill jag säga: ge inte upp. Parollerna har alla format min förståelse av världen. Jag intresserar mig dock främst för kultur och folkbildningsfrågor.

Namn: Talal Imam

Bor: Järfälla

Yrkesliv: Pensionär, före detta integrationsansvarig i Järfälla. Nu jobbar jag deltid som rådgivare i kommunen.

Varför FiB/K? Har varit med i fem år i FiB. Hjärtefrågor är internationella frågor.

Namn: Markus Limmergård

Bor: Jönköping

Yrkesliv: Skribent med erfarenhet inom läraryrket.

Varför FiB/K? Har varit aktiv inom FiB i tre år. Min hjärtefråga har sedan början varit antiimperialism, då USA breder ut sitt aggressiva imperium genom krig, statskupper och annan subversiv verksamhet. På senare tid har yttrandefrihet blivit en allt viktigare fråga för mig då censuren breds ut med ideologiska förtecken över hela västvärlden.

Namn: Jan Mellring

Bor: Nynäshamn

Yrkesliv: Har jobbat med allt möjligt på Barsebäck,  Ordfront i Barnhult. Gör nu rekonstruktioner av gamla båtar, hus och forntida teknik.

Varför FiB/K? Jag har varit med från början i Lund i FiB och var med om IB affären. Min hjärtefråga är antiimperialism

FÖRENINGEN

Urkult 2019

Webbredaktionen

Övikarna sålde på Urkult för 16:e året i rad...

FÖRENINGEN

Folket i Bild på lövmarknaden

Ulf Bjerén

För elfte året i rad deltog Folket i Bilds Blekingeavdelning i den traditionella Lövmarknaden i Amiralitetsparken i Karlskrona.

FÖRENINGEN

Missbruk av vårt Facebookkonto!

Karin Rosenqvist

Med anledning av att det förekommer ett missbruk av FiB/Kulturfronts Facebook konto klargör ordförande Karin Rosenqvist vad som har hänt och vad som händer nu. Kontot som startades av FiB/K år 2015 för att sprida kunskap om tidningen och användas för prenumerationskampanjer har tagits över av en person som inte längre sitter i styrelsen och redaktionsgruppen. 

FÖRENINGEN

Möte om - "Iran - imperialismens nästa måltavla?"

Folket i Bild Kulturfront, Stockholmsavdelningen

"Iran - imperialismens nästa måltavla?"

Inledare: Roland Hedayat och Hossein Sheiban.

Måndagen 3/6 kl 18

Plats: Södergården, Götgatan 37, Stockholm

Arrangör: Folket i Bild Kulturfront, Stockholmsavdelningen.