logo

Peter Dahls undangömda målning på Handelshögskolan!

2018-11-10

Målningen Mercurii triumf  Foto Eva Wernlid 

År 1989 fyllde Handelshögskolan i Stockholm 80 år. Rektorn ville fira och beställde en målning av Peter Dahl, konstnären gavs frihet att tolka verksamheten. Målningen ”visar ett möte med skolans styrelse bestående av välkända näringslivsprofiler … På styrelsebordet ligger spelet Monopol. Styrelsen blir avbruten av en instormande skara studenter, ledda av en person utklädd till Joakim von Anka, girighetens symbol, och som håller en ung kvinna i handen som har pengar i sin andra hand, troligen Fortuna som symboliserar tur och välstånd. Konstnären själv, avbildad som Karl Marx, står i centrum och tittar skeptiskt på männen i kostym, alltmedan grundaren K.A. Wallenberg, iklädd gudalik vit kostym, kanske som symbol för moralisk renhet och oskuld, ler faderligt åt spektaklet.” Så skriver Mikael Holmqvist, författare till boken Handels - Maktelitens skola (Atlantis förlag). Väggmålningen hänger idag i ett låst rum i en angränsande byggnad till huvudbyggnaden. Peter Dahl kallade målningen ”Mercurii triumf”. Mercurius är romarnas namn på guden Hermes och är handelns och tjuvarnas skyddsgud. Hermes ingår i Handelshögskolans emblem. 

Här ser du konstnärens egna skisser till den stora magnifika målningen. Ser du vem som är vem?

Skiss nr 1 med bland annat Fredrik Lundberg, K.A Wallenberg, Jacob Wallenberg med flera. 

Skiss 2 med bland annat Staffan Burenstam Linder, Hans Rausing och Bertil Ohlin. 

Torbjörn Wikland

Insiktsfullt om klimatet

Vad händer med klimatet? En klimatforskares syn på jordens klimat av Lennart Bengtsson, Karneval
förlag.

Problem med hemsidan

Under de närmaste månaderna har vi begränsade resurser att lägga ut material på hemsidan. I väntan på tillsättandet av ny redaktör måste vi nöja oss med att satsa krafterna på det mest akuta och tyvärr drabbas då hemsidan. Vi hoppas på förståelse och lovar återkomma med nya krafter så snart som möjligt. /Red

Centrum och periferi i Sovjetunionen

Lars Drake

Anders Carlssons ”Resa in i det okända – Oktoberrevolutionen och den sovjetiska erfarenheten” (Proletärkultur) har förutsättningar att bli en klassiker. Boken är en odogmatisk och väldokumenterad genomgång av den historiska utvecklingen.

Myrdal svarar DN!

Jan Myrdal

 Två dagar före recensionsdag publicerar kulturchefen Björn Wiman på Dagens Nyheters nätupplaga ett angrepp på Norstedts förlag för boken. Den texten innehåller uppseendeväckande sexuella angrepp på boken och mig. Nästa dag, dagen innan recensionsdagen fortsätter Björn Wiman med att publicera angreppet såväl i pappersupplaga som nätupplagan. Jag skriver då ett tillrättaläggande av felaktigheterna i texten. Det vägrar Björn Wiman publicera.