logo

NYHETER

Rapport från Jan Myrdal seminariet!

Mydal har ett perspektiv på samhället som nästan ingen annan har, sa inledningstalaren Mats Svegfors igår på seminariet. Foto: Eva Wernlid

2019-04-15

Jan Myrdal är sannolikt Sveriges mest mångsidige och mest beläste nu levande författare. Många retar sig på honom, men få kan förneka hans produktivitet, hans omfattande och grundliga kunskap, hans engagemang och – ännu vid 91 års ålder – hans intellektuella skärpa.

Olika aspekter av hans livsverk belystes vid det seminarium som hölls den 14 april – i den stora och välfyllda Z-salen (så benämnd efter socialistpionjären Zeth Höglund) i ABF-huset i Stockholm. Under fem intensiva timmar (lunchrasten borträknad) hann 17 talare ge vitt skilda synpunkter på Jan Myrdals författarskap.

Seminariet inleddes av Svenska Dagbladets förutvarande chefredaktör Mats Svegfors, som framhöll Jan Myrdals ”motperspektiv” – att ”det här samhället går havande med morgondagens”.

– Jan ger inte bara ett vänsterperspektiv, utan ett perspektiv på samhället som nästan ingen annan, konstaterade han.

Förläggaren Håkan Bravinger från Norstedts förlag. Foto Eva Wernlid

Förläggaren Håkan Bravinger från Norstedts presenterade Jan Myrdals nya roman, Ett andra anstånd.

Programmet omfattade sedan fyra huvudavsnitt: Jan Myrdals skönlitterära och dramatiska verk, hans arbeten om Indien och Kina, hans (och Gun Kessles) bild- och konstsyn samt hans politiska ställningstaganden.

Dramatikern Jan Käll om Myrdal som dramatiker. Foto. Eva Wernlid
Litteraturprofessorn Ola Holmgren om Myrdal som skrifställare och kulturradikal. Foto: Eva Wernlid

Litteraturvetaren Anton Honkonen om Myrdals jag böcker. Foto: Eva Wernlid

Litteraturforskaren Anton Honkonen talade om Jan Myrdals jagböcker, dramatikern Jan Käll om Jan Myrdal som dramatiker, och Ola Holmgren om Jan Myrdal som folktribun, skriftställare och kulturradikal. Här kan du läsa Holmgren anförande. www.lindelof.nu/wp-content/uploads/2019/04/ola-holmgren.pdf

Litteraturvetaren Mariusz Kalinowksi. Foto: Eva Wernlid

Litteraturvetaren Mariusz Kalinowski noterade att Jan Myrdal, ensam bland Strindbergskännare, intresserat sig för den ryske författaren Nikolaj Tjernysjevskijs inflytande på August Strindberg.

Riksbibliotekarien Lars Ilshammar som inte bara talade om Myrdal utan även om FiB/K:s digitalisering. Foto: Eva Wernlid

Riksbibliotekarien Lars Ilshammar liknade Jan Myrdal vid Schrödingers katt – han både finns (mer än de flesta andra författare) och finns inte i Kungliga bibliotekets samlingar.

Den indiske förläggaren Subrata Das stod för dagens längsta anförande under rubriken Beeing left publisher in India today – tyvärr på svårbegriplig engelska, men hans tal finns översatt på http://fib.se/article/1

Gun Lauritzon, lektor i ekonomisk historia från Lund om Myrdals banbrytande reportage. Foto: Eva Wernlid 

Helsingborgs Dagblads före detta kulturredaktör Sören Sommelius om Myrdal och Indien. Foto: Eva Wernlid

Gun Laruritzson visade bilder från ett besök i den kinesiska byn Liu Ling 56 år efter Myrdals banbrytande reportage. Sören Sommelius talade om Jan Myrdal och Indien.

Anne Lidén konsthistriker om Gun Kessles bildskapande. Foto: Eva Wernlid

Om Jan Myrdals samling av karikatyrbilder talade FiB/K:s meriterade bild-och layoutansvariga, Karin Sunvisson. Gun Kessles bildskapande belystes av Anne Lidén, doktorand i konsthistoria.

Forskaren Tobias Hübinette om Myrdal och rasism. Foto: Eva Wernlid

Litteraturvetaren Anders Björnsson om Myrdal och Heinrich Mann. Foto: Eva Wernlid

Författaren Hans O Sjöström om Jan Myrdal.

Prästen Dag Sandahl om Myrdal och Martin Luther. Foto. Eva Wernlid

Siste talare var Jan Guillou som tog vad Myrdal betytt för hans författarskap. Foto. Eva Wernlid

Jan Myrdals syn på rasism och fascism lyfte fram av Tobias Hübinette. Anders Björnsson satte in Jan Myrdal i traditionen från Heinrich Mann och Emile Zola. Prästen Dag Sandahl belyste istället traditionen från Martin Luther. Siste talare var Jan Guillou, vars vägval som författare bestämts 1968 av ”den vanartige Jan Myrdal” och hans tidiga Skriftställningar.

Talarna företrädde flera generationer, men publiken dominerades av pensionärer. I en text som delades ut efter mötets avslutande diskuterade Myrdal egna erfarenheter av ungdomens och skolsystemets roll. Uppgiften att föra den radikala traditionen vidare till ungdomen är inte mindre aktuell idag.

Seminariet bjöd på en imponerande bredd av talare, men under rubriken Politiska ställningstaganden skulle jag gärna sett en kommunist, som kunnat belysa Jan Myrdals plats i den revolutionära kommunistiska traditionen eller en fackligt aktiv arbetare, som kunnat ge ett annat perspektiv än det litterärt akademiska.

Christer Lundgren

NYHETER

Margot Wallströms demokratioffeniv

På regeringens hemsida gick utrikesminister Margot Wallström den 23 augusti ut med en debattartikel till stöd för Litauen i samband "trettioårsjubiléet av 'den baltiska vägen'". Hon skriver bl a förlande...

NYHETER

Stor ilska bland folket!

Jan Fredriksson

Över 14 500 helsingborgare vill ha en folkomröstning om sitt energibolag, Öresundskraft. Det är resultatet av tre månaders namninsamling mot kommunledningens planer på att sälja kommunens energibolag som förser stora delar av kommunen med fjärrvärme, el, fibernät med mera.