logo

NYHETER

Ska Löfven fixa det? Efter 4 nej blir det nyval!

Foto: Mynewsdesk.

2018-10-24

Stefan Löfven svettas med regeringsbildningen. Om han inte lyckas? Vad händer då? FiB-juristen och advokaten Per Åberg reder ut vad som gäller.

Vår främsta grundlag, regeringsformen från 1974, reglerar hur riksdagsmandaten ska fördelas efter ett riksdagsval, hur talmannen väljs och hur statsministern ska utses.  Den ger däremot ingen vägledning om hur regeringen ska se ut, vilka partier som ska ingå i regeringsunderlaget och vilka ministerposter som de ska få. Att på grundval av valresultatet formera en fungerande regering, det är en fråga för politikerna.

Ibland är det helt odramatiskt, till exempel om den gamla majoriteten består även i den nya riksdagen. I ett sådant fall blir riksmötet (som det numera heter) en visserligen högtidlig men rätt avspänd show med stampande drabanter, Kungssången och dignitärer på läktarna. Om däremot styrkeförhållandena har skiftat kan viss dramatik förekomma, såväl före som efter riksmötet. I år är det dramatiskt! 

Regeringsformen förhåller sig emellertid helt neutral till vilket eller vilka partier som ska bilda regering. Storleken ger ingen "legitimitet" vid regeringsbildandet, i vilket riksdagens talman spelar en huvudroll. Talmannen utses tillsammans med tre vice talmän av den nyvalda riksdagen som dennas första åtgärd. Under tiden kan den gamla statsministern lugnt fortsätta att regera – men inom två veckor efter riksmötet ska riksdagen rösta om den sittande statsministern har dess förtroende. Om fler än hälften av ledamöterna röstar nej ska statsministern entledigas men han sitter kvar som ledare för en övergångsregering.

Den nyvalde talmannen inleder sonderingar med ledarna för riksdagspartierna om vem de vill se som ny statsminister. Efter talmansrundan föreslår talmannen någon som hen tror kan accepteras av en majoritet av riksdagen till ny statsminister. Inom fyra dagar röstar riksdagen om förslaget. Enligt regeringsformen går förslaget igenom om inte en majoritet  röstar emot det.

Man kan säga att regeringsformen bygger på tanken att man vid sökandet efter en ny statsminister ska finna en "minsta gemensam nämnare", någon som ett flertal kan åtminstone tolerera. Om riksdagen fyra gånger i rad förkastar talmannens förslag ska nyval till riksdagen hållas inom tre månader. Men om något av förslagen godtas har landet en ny statsminister som kan börja utnämna ministrarna i sin regering. Det är statsministerns exklusiva rätt.

Per Åberg

NYHETER

Klokt av Margot Wallström att avgå nu

Nu avgår den socialdemokratiske utrikesministern Margot Wallström. Av familjeskäl säger hon. Sådana skäl kan förstås finnas. Men de är knappast avgörande. Dessa skäl är dock passande att lyfta fram och fungerar skonsamt för alla inblandade parter.

NYHETER

Margot Wallströms demokratioffeniv

På regeringens hemsida gick utrikesminister Margot Wallström den 23 augusti ut med en debattartikel till stöd för Litauen i samband "trettioårsjubiléet av 'den baltiska vägen'". Hon skriver bl a förlande...