logo

DEBATT

Vad är rätt för cyklister?

Varje år sker massor av olyckor med cyklister inblandade. FiB-juristen Per Boström reder ut vad lagen säger.

Man behöver inte ha cyklat länge i Stockholmstrafiken för att konstatera att en förskräckande stor andel av cyklisterna är hetsiga notoriska lagöverträdare. En hel del kan skyllas på att cykelbanorna är för trånga och dåliga på många platser. Men situationen skulle bli mycket bättre om fler cyklister bara kunde lugna ner sig och ta hänsyn till varandra och övriga trafikanter.

Varje år dör i Sverige cirka 25 cyklister i trafiken. Drygt 7 300 behöver akutsjukvård i samband med trafikolyckor. Mörkertalet misstänks dock vara stort.

När det gäller elcyklar kan det vara oklart om de är att klassa som cykel eller som moped, som följer helt andra regler med bland annat obligatorisk trafikförsäkring och förarbevis. För att räknas som cykel måste den framdrivas genom att trampas. Elmotorn får hjälpa till men inte i farter över 25 km/tim. Motorn få ha en effekt på max 250 watt. Har den högre effekt är fordonet alltid en moped.

Cykeln följer i huvudsak de grundläggande regler som gäller till exempel bilar i Trafikförordningen: ”För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna. Trafikanten skall visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och personer som det framgår har ett funktionshinder eller en sjukdom som är till hinder för dem i trafiken.”

Det första kravet som ställs på cykeln är att den är trafiksäker. Det är alltså inte tillåtet att framföra cyklar med exempelvis vingligt skeva hjul eller kedja som inte är spänd eller cykel som har delar som rost-
at fast eller sitter löst. Dessutom kräver lagen att cykeln alltid har fungerande ringklocka samt fungerande broms. Om cykeln framförs under gryning, skymning eller mörker krävs dessutom lyse och reflexer: vitt fast sken fram som ska synas på 300 m avstånd. Rött fast eller blinkande (minst 200 gånger/minut) sken bak som även det ska synas på 300 m avstånd. Om inte lamporna har godkända inbyggda reflexer så måste detta kompletteras med en vit reflex fram och en röd reflex bak. Cykeln ska även vara försedd med sidoreflexer i vitt eller orange.

Om det finns cykelbana måste cyklisten hålla sig där. Men om särskild försiktighet iakttas kan cykeln undantagsvis ändå få framföras på gatan ”när det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge”.
Regler som många cyklister i staden bryter mot är att de cyklar på gångbana eller trottoar (böter 500 kronor), inte stannar för gående vid obevakat övergångsställe (1500 kronor), kör mot rött (1 500 kronor), inte iakttar stopplikt eller väjningsplikt (1 000 kronor), cyklar mot enkelriktat (500 kronor) eller låter bli att ge tecken (sträcka ut armen) vid sväng eller körfältsbyte (500 kronor). Man bör veta att lagen dessutom kräver att cyklisten ger tecken före stannande, genom att höja armen.

Om andra cyklar ska köras om måste det ske på vänster sida. Omkörning får ske endast om det kan ske utan fara.

På gågator får cyklar framföras om inget annat anges genom tilläggstavlor. Cykel ska då framföras i gångfart.

Om cykel ska korsa bilarnas körbana på en obevakad cykelpassage, bredvid ett obevakat övergångsställe, eller cykla över på övergångsstället, så har cyklisten alltid väjningsplikt gentemot bilarna. Om det finns cykelpassage som skyltas på ett speciellt sätt, så har dock cyklisten företräde. Denna kunskap kan dock vara till föga hjälp eftersom regeln är föga känd bland bilisterna. För den som vill lära sig så rekommenderar jag Juridisk översiktskurs för cyklister i fem delar på happyride.se.

Kom ihåg att alltid ha en hand på styret!

Per Boström

DEBATT

Sverige förstastyrka i Nato?

Sören Sommelius

Baltops 2019 – så hette sommarens jättelika militärövning som pågick i södra Östersjön i juni. Det var den 47:e i ordningen av Baltic Operations. Ledd av USA, Natodominerad, riktad mot Ryssland och med Sverige som synnerligen aktiv part. Men i Sverige handlade det främst om en speciell del av övningen, JEF. Joint Expeditionary Force, en brittiskledd snabbinsatsstyrka där Sverige har en viktig roll. Men vad har vårt land med JEF att göra? FiB/Ks Sören Sommelius ställer frågan.

DEBATT

Olagliga sanktioner mot Iran

Peo Österholm

USA-Iran – vad beror konflikten på? Konflikten? Men det är ingen konflikt, lika lite som Israel-Palestina är en ”konflikt”. Det handlar i stället om utpressning, hot, ensidiga övergrepp, olagliga sanktioner. Om en regim torterar en politisk fånge – är det en ”konflikt”?