logo

NYHETER

World Press Freedom Day

2017-05-03

Yttrande och pressfriheten är ständigt under attack världen över. För att uppmärksamma och manifestera har World Press Freedom Day inrättats den 3 maj.

Här följer några exempel:

Unesco har en lång tradition och en viktig roll vad gäller arbetet för att främja yttrandefrihet, informationsfrihet och pressfrihet över hela världen. En viktig manifestation för detta arbete är det årliga firandet av World Press Freedom Day.

Unesco uppmärksammar Pressfrihetsdagen genom ett internationellt huvudarrangemang, i Tunis 3 – 5 maj, med temat ”New voices: Media Freedom Helping to Transform Societies”. I Tunis möts representanter för FN och andra internationella organisationer, stater och myndigheter, företag och det civila samhället för att samtala om fria mediers roll i demokratibyggande.

Pressfrihetsdagen firas också på många andra håll runt om i världen, och genom Unescos ”Crowsourcing tool” kan man kartlägga var firande pågår. Oavsett var du befinner dig, kan du dela firandet av dagen med hela världen.

Läs mer här

Den 3:e maj uppmärksammas den internationella dagen för pressfrihet. Sida verkar för fria och oberoende medier i många av våra samarbetsländer eftersom de är viktiga krafter för en demokratisk utveckling. Sydsudan, Uganda och Zimbabwe är exempel på några länder där Sida stödjer projekt för en ökad pressfrihet.

På den internationella pressfrihetsdagen uppmärksammas frågor kopplade till öppna och demokratiska samhällen. En viktig fråga är journalisters arbetssituation, där man räknar med att en mediaarbetare dödas var femte dag runtom i världen. Men det handlar också om medborgares rätt till information. Yttrandefrihet och informationsfrihet är mänskliga rättigheter och två grundläggande förutsättningar för att en fungerande demokrati. När människor har möjlighet att fatta informerade beslut och få inflytande över beslut som direkt berör dem ökar också deras förutsättningar för ett bättre liv.

Läs mer här

Exempel på internationella nyheter:

World Press Freedom Day to highlight the contribution of journalism to sustainable development

NYHETER

Stor ilska bland folket!

Jan Fredriksson

Över 14 500 helsingborgare vill ha en folkomröstning om sitt energibolag, Öresundskraft. Det är resultatet av tre månaders namninsamling mot kommunledningens planer på att sälja kommunens energibolag som förser stora delar av kommunen med fjärrvärme, el, fibernät med mera.