lördag, 19, september, 2020
lördag 19 september 2020

Webbredaktion

Ska frågan om Gui Minhai poänteras särskilt i FiB/K:s spalter?

Här följer nu en diskussion om den bordlagda motion 2 från (digitala) stämman den 5 september. Diskussionen ansågs så viktig att den som kunde föras på...

Inlägg inför motionsbehandlingen 5/9 från Dennis Zackrisson

Eftersom jag ej kommer att delta i morgondagens session lämnar jag på detta vis lite synpunkter på vår avdelnings motion till årsstämman: Styrelsen ger...

Direkt-streamat möte i Oslo

www.setjulianfree.org Gå in på www.nytid.no Assange-dokumenten Yttrandefrihetskämpen och Wikileaksledaren Julian...

Jan Scherman: ”Skyttegravskriget om public service är inne i ett oroväckande skede”

När försöket att i grundlag trygga ett oberoende SVT, SR och UR sänktes, så har också de politiska skiljelinjerna skärpts. Den eskalerande striden riskerar att försvaga...

Politikerna välkomnar de amerikanska datajättarna – men vet de vad det egentligen innebär?

Reportage publicerat i FiB/K nr 4-2020 På flera håll runt om i Sverige etablerar nu stora amerikanska bolag som Google, Microsoft och ...

Kamp om konsten – Szyber diskad.

Artikeln publicerad i FiB/K nr 8-2020 Text: Carl Henrik Svenstedt Den...