lördag, 14, december, 2019
lördag 14 december 2019

Berndt A Paulsson

Magister emeritus, fristående debattör

Omskärelse tillhör medeltiden

Försvar för omskärelse i webbtidskriftern Kvartal ...