Dan Kotka

Bengt Göransson

Bengt Göransson – 88 år – har gått ur tiden, därmed en reformist av den gamla stammen. Du får gå ända till Ivar Lo för att finna en relevant...

Margareta Hoffer, konstnär

Att intervjua är det svåraste. Du formulerar inte egna tankar utan en annans och i detta fall en äldre människa, man kan inte pressa. Det blir en "skiss". Svedmyra några...