lördag, 19, september, 2020
lördag 19 september 2020

Ingemar Folke

jur. kand. Stockholm

Sex och samtycke

Det finns inte något annat kapitel i brottsbalken som ändrats så många gånger som 6 kapitlet om sexualbrott. Ändringarna har kommit allt tätare och väcker varje...

Myrdal om Tiananmen 1989

Myrdal anser att det militära ingripandet på Tiananmen var ”nödvändigt”, ty annars hade Kina gått samma väg som de östeuropeiska...

Kan staten stänga Sveriges televition?

Publicerad under vinjetten Rätt & rådigt i nr 8-2013 När detta skrivs, har Greklands regering precis stängt den grekiska statstelevisionen. Hur...