Ingemar Folke

Advokat verksam i Stockholm.

Obekväm för kinesiska eliten

Författaren och förläggaren Gui Minhais fall har diskuterats i FiB/K. Ingemar Folke menar i följande artikel att Gui Minhai är en tryckfrihetsmartyr och att föreningen bör stötta hans sak;...

Utlämning

Rätt & rådligt FiB/K nr 3–2011 Wikileaksgrundaren Julian Assange misstänks för sexualbrott i Sverige. En svensk åklagare begär att Storbritannien, där Assange befinner sig, ska skicka hit honom. Samtidigt anser...

Sex och samtycke

Det finns inte något annat kapitel i brottsbalken som ändrats så många gånger som 6 kapitlet om sexualbrott. Ändringarna har kommit allt tätare och väcker varje gång häftigt intresse...

Myrdal om Tiananmen 1989

Myrdal anser att det militära ingripandet på Tiananmen var ”nödvändigt”, ty annars hade Kina gått samma väg som de östeuropeiska realsocialistiska staterna. Myrdal menar också att en möjlig utveckling,...

Kan staten stänga Sveriges televition?

Publicerad under vinjetten Rätt & rådigt i nr 8-2013 När detta skrivs, har Greklands regering precis stängt den grekiska statstelevisionen. Hur läget kommer att vara när den här...