torsdag, 2, juli, 2020
torsdag 2 juli 2020

Jyrki Seppälä

Har arbetat bl a på Västgöta-Demokraten och Hallands Nyheter och gav ut egna tidningar, bl a Borås-Posten. Är idag pensionär

Textilarbetare från Borås blev Sveriges meste politiske fånge

Han sattes i fångläger för sitt motstånd mot Hitler