fredag, 1, juli, 2022
fredag 1 juli 2022

Webbredaktören

För närvarande tjänstgör Stefan Westrin som webbredaktör

Förslag till förändringar av Folket i Bild Kulturfront

Till Folket i Bilds styrelse och redaktion! FiB-tidningen skall belysa folkets kultur och vara anti-imperalistisk och ett försvar för yttrande och tryckfriheten. För att göra tidningen bättre måste det...

Två år kvar till 50

Folket i Bild/Kulturfronts första ordinarie nummer utkom i början av året 1972. Då hade vi redan bildat en liten aktivistgrupp i Umeå och den mest aktive av oss var...

Frossa i FiB/Kulturfront på biblioteket

Nu finns FiB/K:s alla årgångar, ända från provnumret 1971, lätt åtkomliga och sökbara på 30 bibliotek runt om i landet. Eftersom jag var i Stockholm och hade en tidslucka...

Digitaliseringen av Folket i Bild/Kulturfront – en kulturinsats

Nu har hela Folket i Bild/Kulturfronts utgivning från 1971 och framåt digitaliserats och finns sökbar på bibliotek, tack vare ett samarbete mellan Kungliga Biblioteket och föreningen Folket...

”VAD SOM ÄN HÄNDER: DET KOMMER SLUTA ILLA”

Efter en demonstration i Victoria Park som urartat med polisens påtryckningar, fortsätter demonstranterna ut på gatorna i shoppingmeckat Causeway Bay på Hongkong island. Text: Emma Gate Foto: Simon Gate Reportage publicerat...

Erik Helmerson (DN): Kinas ambassadör träffade den enda svensk som tror på honom

Foto: Nicklas Thegerström I en ledare levererar DN:s Erik Helmersson ett djupt personkränkande angrepp mot Jan Myrdal för att han tagit emot Kinas Sverigeambassadör i sitt bibliotek i Varberg. Det...