torsdag, 29, september, 2022
torsdag 29 september 2022

Webbredaktören

För närvarande tjänstgör Stefan Westrin som webbredaktör

Bortom klimatomställningens solskenshistorier: Hur ska ekvationen gå ihop?

Fossilfri stålproduktion, en gigantisk batterifabrik och Europas största vindkraftpark. Norra Sverige är brännpunkten för landets klimatomställning, och förhoppningarna är stora både när det gäller utsläppsminskningar och nya jobb. Men utvecklingen är...

Reaktion: ”Hotfull fredsinvit?”

En artikel i FiB/K om Rysslands utrikespolitiska förhållningssätt innan invasionen i Ukraina har väckt reaktioner. Vi publicerar här en från Ingemar Folke, och ett svar direkt från artikelns författare. I...

OBS! Tiden för inlämnande av motioner till stämman är 4/3

Det tycks finnas viss förvirring kring tiden för inlämnande av motioner till stämman. 4 mars är sista dagen.

Vi fördömer Rysslands angrepp

Vi fördömer Rysslands angrepp på Ukraina. Det är ett flagrant brott mot internationell rätt. Relationer mellan stater måste vila på FN-stadgans grund som förbjuder angrepp på andra länder. Samtidigt...

”Sverige står idag närmare Pentagon än Palme”

Sveriges 20-åriga deltagande i kriget mot Afghanistan måste utvärderas. Men framför allt måste Sveriges nuvarande fientlighet mot talibanerna, som slår hårt mot det afghanska folket, ersättas av en humanitär...

Hur fri är den fria forskningen?

Hur ska vi kunna genomskåda ekonomiska och politiska intressen när de presenteras som oberoende vetenskap? Det undrar forskaren Susanne Dodillet, som här skriver om den pågående sammansmältningen mellan näringslivet...