söndag, 22, maj, 2022
söndag 22 maj 2022

Webbredaktören

För närvarande tjänstgör Stefan Westrin som webbredaktör

Kallelse till 2022 års föreningsstämma

Till medlemmar i Folket i Bild/Kulturfront Kallelse till 2022 års föreningsstämma i Folket i Bild/Kulturfront Välkommen till årsstämman lördagen den 23 april på Solidaritetshuset Tegelviksgatan 40 i Stockholm Tid 10 – 16....

FiB/K nr 1 försenad – covid är boven

I dagarna skulle Folket i Bild/Kulturfronts första nummer för året komma ut, men tyvärr måste vi meddela att det blir något försenat. Tryckeriet har drabbats av flera fall av...

Förföljelsen av Julian Assange äventyrar allas våra rättigheter

”Måste vi påminnas om att rättvisa för en betyder rättvisa för alla?”, skriver John Pilger, som besökt Julian Assange i fängelse. Den första gången jag hälsade på Julian Assange i...

Julnovell: Martin Guerre

I en blå barack, i en mellanstor svensk stad, firar två byggarbetare jul, långt från sina hemländer. De börjar berätta historier för varandra, och den som ger starkast intryck...

FN:s tortyrrapportör om fallet Assange: ”Vår tids största rättsskandal”

”Fallet Assange kan visa sig vara vår tids största rättsskandal. Det kan liknas vid Dreyfusaffären, men är mycket större, med global dimension”, säger Nils Melzer, FN:s särskilde rapportör om...

FiB/K nr 12 försenad men på väg!

Vårt nya, extra tjocka nr 12 var så tungt av innehåll att tryckpressen gick sönder. Meddelar tryckeriet. Eller kanske var det inte just så de sade. Utan tryckeriet meddelade...