måndag, 27, juni, 2022
måndag 27 juni 2022

Webbredaktören

För närvarande tjänstgör Stefan Westrin som webbredaktör

Margot Wallströms demokratioffeniv

På regeringens hemsida gick utrikesminister Margot Wallström den 23 augusti ut med en debattartikel till stöd för Litauen i samband "trettioårsjubiléet av 'den baltiska vägen'". Hon skriver bl a...