fredag, 24, januari, 2020
fredag 24 januari 2020

Leif Elinder

Barnläkare och samhällsdebattör.

Avskaffa Asyl(O)rätten och reformera Barnkonventionen

Bild: Leif Elinder Asylrätten är tänkt att prioritera...