Mats Parner

Matematiklärare, skribent, FNL-are, fibbare, pensionär, Karlstabo, men född i Skänninge.

Den slutliga lösningen på den europeiska judefrågan

Söndagen den 7 december 1941 attackerades den amerikanska örlogs- och flygbasen Pearl Harbor på Hawaii mycket oväntat av japanska styrkor. Fem slagskepp sänktes vid anfallet och ytterligare tre fick...

När Paris sprängde sina fjättrar och blev folkets stad

Det är ingen ovanlig uppfattning att historiens första socialistiska revolution ägde rum i den tsarryska staden Petrograd och dess närmaste omgivningar i oktober 1917. Men av goda skäl kan...

Lambertz lekte med elden

Nu blir det juridik med inslag av psykologi! Låt oss anta att en ung kvinna attraheras av en man så till den milda grad att hon erbjuder honom att...

Rosa Luxemburg – ett ögonblick av möjligheter

Hon föddes i Polen och var judinna, liten till växten, föga attraktiv men blixtrande intelligent. Den 5/3 kan vi högtidlighålla 150-årsminnet av hennes ankomst hit till världen som Rosa...

Den mänskliga naturen och dess begränsningar

Är vi människor av naturen goda eller onda? På den frågan har jag inget tillfredsställande svar och jag vill inte ens befatta mig med den. Jag är inte den som...

Principen om alla människors lika värde

Hedvig Eleonora kyrka återfinns i Stockholm och är uppkallad efter majestätet Karl X Gustavs gemål. I den helgedomen befann jag mig för ett par år sedan, eftersom en släkting...