Raoul Weiss

Fransk medborgare (Alsass), författare och översättare fr a av ungersk litteratur till franska. Numera bosatt i Sverige.

Jag valde frihet, jag valde Sverige

Fram till för en vecka sedan bodde jag i Frankrike och Ungern, men jag har nu valt att söka min tillflykt i Sverige. Men för att känna mig trygg...