Ulf Nilsson

Boende i Växjö, reseguide från Vissefjärda till Peking sedan 40 år. Aktiv fibbare och fredsaktivist.

Vägershult – ett interneringsläger i Småland

Av förklarliga skäl finns i Sverige inte många minnesmärken från Världskrigen. Men vid Sandsjöns rastplats, nån mil söder om Lenhovda/norr om Kosta, där väg 28 möter väg 31, finns...

Huseby bruk

Småland var från 1600-talet till 1800-talet ett viktigt ”järnbärarland”. Med malm, vattenkraft och inte minst skog hade Sverige de naturliga förutsättningarna. De flesta använde sjömalm (liknande myrmalm) som bildas...

Småländska Marieholms Bruk visar industrialismens utveckling

Visste du att Hillerstorp, långt från havet, har en hamn? En hamn som dessutom hade ett stickspår till järnvägen Värnamo – Borås! Allt hänger samman med Smålands sist anlagda...

”Han var av stubbotan rot”

Ja, det var Jan Myrdals omdöme om Vilhelm Moberg till mig då jag skrev om ”En annan Moberg”, annan än den som förknippas med Utvandrarsviten, som överheten framhäver. Ordet...

Psykförsvar, fake news och alternativa medier

Jag har ju många gånger på goda grunder kritiserat Smålandspostens (SMP) ledarsida. Nu senast, 1 juni skriver Sidenvall om USA, att landet ”byggdes av puritaner, kristna nybyggare och nytänkare…”...

Den sista av de stora?

PO Enquist är död och många fina minnesord kan man läsa, till exempel i dagens ETC där Göran Greider skriver om P O som demokratisk socialist. Rasmus Landström sammanfattar författarens...