Beställ lösnummer…

Du kan beställa lösnummer av Folket i Bild/Kulturfront.

Mejla till prenumeration@fib.se och tala om:

Vilket nummer du önskar
Hur många ex
Namn
postadress
postnummer och ort

En tidning kostar 49:-, porto tillkommer.