Betalsida

Prenumerationsbetalning

Betala till FiB:s plusgiro 70 45 88–3, eller med Swish 123 224 0356.

Vi arbetar på att införa en kortbetaltjänst. Tills vidare finns ovanstående två bealsätt.

Folkets presstöd

Bidrag till driften av tidningen är mycket välkomna. Vi har några olika fonder med öronmärkta pengar för vissa ändamål. Reportagefonden t ex är till för att bekosta angelägna Sverigereportage … mer kommer (sidan under konstruktion).

Tills vidare kan du skicka ditt bidrag med någon av de två betaltjänsterna ovan. Märk inbetalningen “Folkets presstöd”.

En prenumereration på Folket i Bild/Kulturfront är även ett stöd för utgivningen av en verkligt oberoende tidning. Folket i Bild/Kulturfront tar inte emot statligt presstöd.