Betalsida

Prenumerationsbetalning

Skriv summan du ska betala i rutan (se prislistan nedan), och klicka på “Betala med kort”. Använd din e-postadress i kort-betal-rutan på nästa sida.

Aktuell prislista

Helår570:-
Helår (stud, arb.lös, pens)495:-
Halvår310:-
Halvår (stud, arb.lös, pens)270:-
Startprenumeration 4 nummer100:-
Två-årsprenumeration1050:-
Stödprenumeration helår850:-
Utland helår865:-
Utland halvår460:-

Du kan också betala via din bank till FiB:s plusgiro 70 45 88–3,
eller med Swish 123 224 0356.