fredag, 26, februari, 2021
fredag 26 februari 2021

Den nya tidens sexarbete

På sajten Onlyfans kan den som vill lägga ut bilder och filmer och innehållet domineras av lättlätt, naket och sex. Frigjort och härligt att kvinnor kan tjäna pengar utan att någon annan styr vad...

Att hyra en flickvän

Artikeln publicerad i FiB/K nr 1-2021 Under en helg i höstas registerade sig 808 svenska män för möjligheten att hyra en flickvän på sajten hyrflickvän.se. Var sjätte sökte efter minderåriga tjejer. Det handlar om det som...

Myten om Ladogas ishästar lever

Under krigstiden i Finland användes över 70.000 hästar av armén. Hästarna var nödvändiga för transporter av utrustning som proviant, ammunition och vapen. Hästarna drog tunga kanoner. Man uppskattar att 15.000 finska hästar gick förlorade...

Veckans García

Välkommen till vårt García-galleri.

Knotarnas krig

Ord som knota, knorra, grumsa, muttra har ingen tjusig proveniens, kan icke härledas tillbaka till ädel latin eller grekiska. Nej, muttra och knorra uttrycker kort och gott hur det låter när man muttrar och...

Who Do You Protect?

Välkommen till vårt García-galleri.

Väinö Linna och Okänd soldat – ett 100-års minne

”Gud är som var och en vet allsmäktig, allvetande och fjärrsynt i sin vishet. Sålunda hade han en gång i tiden låtit en skogseld bränna ner tiotals hektar kronoskog på en sandmo nära staden...

DN täpper till truten?

Ur minnet citerar jag Ivar Lo Johansson: ”Det märks när Jan Myrdal är utomlands för det blir tyst i Sverige”. Kanske det inte är rätt ordalydelse, men citatet är rätt till innehållet.Jag blev väldigt...

Huseby bruk

Småland var från 1600-talet till 1800-talet ett viktigt ”järnbärarland”. Med malm, vattenkraft och inte minst skog hade Sverige de naturliga förutsättningarna. De flesta använde sjömalm (liknande myrmalm) som bildas på sjöbotten i en naturlig...