Språk

FOLKRÖRELSEN OCH KULTUREN

Anförande vid Folket i Bild/Kulturfronts årsstämma i Västerås 27 mars 1982 av BENGT GÖRANSSON Nykterhetsrörelsens store ideolog Jalmar Furuskog skrev en gång om folkrörelsernas roll i samhället följande: "Folkrörelsernas största gåva till människorna är känslan av eget ansvar, egen förmåga att förändra...

Motreaktion:I dag hotas det svenska språket överlevnad, främst genom engelskans expansion. Det skriver Per-Åke Lindblom från nätverket Språkförsvaret. Här berättar han om varför de finns och vad de gör. Artikeln publicerad i FiB/K nr 5-2020 Text: Per-Åke Lindblom Svenska språkets ställning i...

Kärnmjölk, skummjölk och långfil i Göteborg

Den SD-nära nätsajten Samnytt, meddelar den 22 februari att Kulturnämnden i Göteborg stoppat två föreslagna gatunamn; Långfilsgatan och Kärnmjölksgatan, på grund av att de innehåller bokstäverna å, ä och ö, som gör dem svåra att uttala för invandrare. Eftersom...

Den mänskliga naturen och dess begränsningar

Är vi människor av naturen goda eller onda? På den frågan har jag inget tillfredsställande svar och jag vill inte ens befatta mig med den. Jag är inte den som kan avgöra vem som är god eller ond, och jag...

TÄVLING – unga skriver om makt

I vår arrangerar FiB/K en skrivtävling för gymnasieelever på temat makt. FiB/K:s Karin Rosenqvist och Eva Wernlid har träffat elever och skolbibliotekarier på två vitt skilda skolor för att prata om att skriva, litteratur och vad makt kan vara. Simone...

Knotarnas krig

Ord som knota, knorra, grumsa, muttra har ingen tjusig proveniens, kan icke härledas tillbaka till ädel latin eller grekiska. Nej, muttra och knorra uttrycker kort och gott hur det låter när man muttrar och knorrar. Det finns ett hörbart...

Efter HD-domen i Girjas-fallet krävs en ny rennäringslag

Efter Högsta domstolens utslag i Girjas-målet i januari kräver renägarmajoriteten i sametinget en ny rennäringslag för att fullborda segern i domstolen. Regeringen meddelade i juni att en utredning skulle tillsättas för en översyn av gällande lag från 1971. Direktiven...

Ordens allt överskuggande betydelse i kristider

Kunskap och bildning är inte samma sak, även om de två överlappar varandra. De som är bildade kan emellertid ha stora kunskapsluckor, och på motsvarande sätt är framstående experter ibland gediget obildade. Om jag vore tvungen att välja, så...

Vi språkpoliser kämpar alltid i motvind

Jag har i närmare 60 år varit road av att skriva. Den som mer än någon annan väckte mitt intresse för skriftspråk och för skrivna ord hette Bo Johansson och var min lärare i svenska vid realskolan hemma i...
- Advertisement -spot_img

Latest News

Stämmoprotokoll 2023

https://fib.se/wp-content/uploads/2023/06/Protokoll-fran-Folket-i-Bild-Kulturfront-arsstamma-2023-2.pdf
- Advertisement -spot_img