fredag, 30, oktober, 2020
fredag 30 oktober 2020

Folket i Bild/Kulturfront inbjuder till en diskussion om folkets kultur

För en folkets kultur är en central paroll för Folket i Bild/Kulturfront och anger en huvudinriktning för vårt arbete – kampen om kulturen. Mot folkets kultur står...

Ordförande har ordet

Så var då äntligen stämman 2020 i hamn. Det som skulle klubbas i april blev slutligen gjort. En del i materialet var skrivet i början på...

Inlägg inför motionsbehandlingen 5/9 från Dennis Zackrisson

Eftersom jag ej kommer att delta i morgondagens session lämnar jag på detta vis lite synpunkter på vår avdelnings motion till årsstämman: Styrelsen ger sitt svar i fyra (4)...

Kallelse till 2020 års stämma – andra delen

Styrelsen har beslutat att den ajournerade stämman återupptas digitalt 5.9 kl 10–14. Coronan tillåter inte att vi träffas då många är i riskgrupp. Samma handlingar och samma delegater...

Lars Bern ger en falsk lösning

Hur kommer det sig att en person som Lars Bern till slut hamnar i SD:s fålla? Och inte bara han, SD har ju numera nära 18-20 procent av röstetalet i Sverige.

FiB/K fyllde 40 år 2012

Hans O Sjöström berättar sagan om FiB/Kulturfront 2012 i Märsta kulturstuga i samband med att FiB/K fyllde 40. https://vimeo.com/35152242

Tack Henrik Linde!

Folket i Bild/Kulturfront är en tidning som drivits i snart 50 år utan statsstöd av en demokratisk organisation med samma namn. Själva demokratin och oberoendet har varit förutsättningar för hederliga personers...

Föreningen höll digital stämma

Den 13 juni mellan 10 och 12 genomförde föreningen FiB/K första halvan av den tidigare inställda ordinarie stämman. Tekniken var logisk, men sånt här måste man öva på för att det...

Det stora avslöjandet – IB-affären i backspegeln

Artikeln publicerad i FiB/K 6-7 2020 Knut Lindelöf, en av dem som var med från början i FiB/K, har tittat tillbaka på det...

Om kultur

På bloggen Det Goda Samhället diskuterar Bitte Assarmo vad hon ser som svensk kultur. Det definierar hon som ”levnadssättet hos ett helt samhälle, som inkluderar seder och bruk, beteendemönster, normer för...