måndag, 1, juni, 2020
måndag 1 juni 2020

Bäste medlem eller prenumerant på Folket i Bild/Kulturfront!

BESTÄLLNING AV EXTRA EX AV VÅRT SOMMARNUMMER Dags igen för ett 72-sidigt sommarnummer av Folket i Bild. Om du...

Till delegater och deltagare på FiB/Kulturfronts stämma 2020

Med anledning av att flera medlemmar ifrågasatt att styrelsen i förslag till dagordning för den digitala stämman den 13/6 tar upp ansvarsfrihetsfrågan...

Till valda stämmodelegater och medlemmar (2020)

FiB/Kulturfronts styrelse har i dag (25.4) beslutat att hålla en del av stämman digitalt på grund av den pågående pandemin.

Stämman 25 april ställs in

Karin Rosenqvist Styrelsen för FiB/Kulturfront har beslutat att stämman 25.4 ställs in med anledning av coronaläget. Stämman...