lördag, 16, januari, 2021
lördag 16 januari 2021

Julian Assange utelämnas INTE till USA

Alla skäl till utelämning ansågs föreligga utom ett: hans hälsotillstånd. Med hänvisning till hans psykiska och fysiska hälsa beslutade domstolen att inte utelämna honom. Rätten ansåg att en utelämning, med isolering i ett USA-fängelse...

Vad är egentligen en “rättsstat”?

För att en rättsstat ska fungera måste domarna kunna vara obekväma och såga lagförslag som strider mot grundlagarna, skriver Ingemar Folke. Artikeln publicerad i FiB/K nr 12-2020 Text: Ingemar Folke Så här ska den svenska rättsstaten fungera...

Julian Assange, Sverige och kampen mot Trump

Donald Boström, som var en av nyckelaktörerna i händelserna i Stockholm omkring Julian Assanges vistelse ger i denna essä sin version om Assangefallet från augusti 2010 till februari 2020. Boström menar att det inte...

Utlämning

Rätt & rådligt FiB/K nr 3–2011 Wikileaksgrundaren Julian Assange misstänks för sexualbrott i Sverige. En svensk åklagare begär att Storbritannien, där Assange befinner sig, ska skicka hit honom. Samtidigt anser man i USA att han...

Svar angående Martin Kraghs artikel om rysk påverkansoperation

Martin Kragh har skrivit en artikel i Statsvetenskaplig Tidskrift om en påstådd rysk påverkansoperation och angripit Aftonbladet för att ha spridit densamma. Artiklarna om det som den påstådda operationen handlar om har han tagit...

Jag valde frihet, jag valde Sverige

Fram till för en vecka sedan bodde jag i Frankrike och Ungern, men jag har nu valt att söka min tillflykt i Sverige. Men för att känna mig trygg i detta nya hem så...

Efter HD-domen i Girjas-fallet krävs en ny rennäringslag

Efter Högsta domstolens utslag i Girjas-målet i januari kräver renägarmajoriteten i sametinget en ny rennäringslag för att fullborda segern i domstolen. Regeringen meddelade i juni att en utredning skulle tillsättas för en översyn av...

Stefania Maurizi: “Detta är ett otroligt misslyckande för journalistiken.”

Den italienska journalisten Stefania Maurizi har arbetat för några av landets bästa publikationer, inklusive la Repubblica, l'Espresso och nu Il Fatto Quotidiano. 2009 började hon arbeta med Julian Assange och WikiLeaks om hemliga filer...

Sex och samtycke

Det finns inte något annat kapitel i brottsbalken som ändrats så många gånger som 6 kapitlet om sexualbrott. Ändringarna har kommit allt tätare och väcker varje gång häftigt intresse och debatt. Efter de senaste...

Alcalás utredning av fallet Assange

Inför mötet i Oslo den 15 september har Jesús Alcalá gått igenom de omfattande rättshandlingarna i Assangefallet, som han idag redovisar i en lång essä på Dagens aréna. Där blottläggs synnerligen märkliga förhållanden om...