Media

Lars Bern ger en falsk lösning

Hur kommer det sig att en person som Lars Bern till slut hamnar i SD:s fålla? Och inte bara han, SD har ju numera nära 18-20 procent av röstetalet i Sverige. Så här är det: Sverige har förändrats radikalt. De flesta...

Varför så tyst i Sverige om Julian Assange?

Arne Ruth är påtagligt upprörd. – I Tyskland till exempel finns en omfattande rörelse för att få Assange fri, men i Sverige intresserar man sig inte! Min gode vän Günter Wallraff kan inte förstå att det kan vara så i...

Psykförsvar, fake news och alternativa medier

Jag har ju många gånger på goda grunder kritiserat Smålandspostens (SMP) ledarsida. Nu senast, 1 juni skriver Sidenvall om USA, att landet ”byggdes av puritaner, kristna nybyggare och nytänkare…” men bortser helt från slavägarnas roll liksom förintelsen av ursprungsbefolkningen...

Stopp för FiB/K och ”svenska dagstidningar” på nätet igen

Du som nu vill in på KB:s sida "Svenska dagstidningar" möts av följande korta meddelande: Den 31 maj upphörde den tillfälliga licens som möjliggjorde fri tillgång till tjänsten inom Sverige. Den infördes på grund av Coranapandemin och avslutas nu trots att...

Upprop för Julian Assange – ”Set Julian Assange free”

Arne Ruth, tidigare kulturchef på Expressen, chefredaktör och chef för kulturredaktionen på Dagens Nyheter, har tagit initiativet till följande upprop för Julian Assange.Han ställer i uppropet frågor om Sveriges roll. Utgångspunkten finns i Nils Melzers rapporter om detta ämne...

Stäng inte ner ”svenska dagstidningar” på nätet!

Vi har sedan början av april kunnat frossa i alla digitaliserade svenska dagstidningars samt Folket i Bild/Kulturfronts alla årgångar hemma vid datorn. Det sas vara tillfälligt, men det går vi inte med på. Denna resurs har redan blivit oss...

Sverige ska inte följa efter USA:s politik

Ulf Nilsson och Ulf Bjerén skriver i Smålandsposten: Delar av världens befolkning lever i dag i länder som utsätts för blockader och sanktioner av USA, som i de flesta fall följs av EU och Sverige. Många i Sverige känner inte...

Ställ in NATO:s övning Aurora!

Det utropar Rune Lanestrand på sin blogg. Han skriver: "Det finns rakryggade politiker även om de inte är särskilt vanliga. En av dem är Carl-Johan Sonesson moderat regionråd i Skåne. Han reagerar starkt mot att ÖB och den rödgröna regeringen,...

När politik och myndigheter smälter samman skapas en rättmätig misstro

Bilden: Klipp ur GP på webben Misstron mot Folkhälsomyndigheten är ett tecken i tiden då civilsamhället har smält samman med myndigheter, organisationer och politiken och bildat ett elitskikt med allt större avstånd till vanligt folk. Det är en fara...

Craig Murray om den pågående processen mot Julian Assange

Ta dig tid att lyssna till denna välformulerade redogörelse för vad det handlar om i den pågående processen om utlämning av Julian Assange från Storbritannien till USA... https://www.youtube.com/watch?v=u3B_1H6HTkg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0JpFLG6nD5HBi1xfgn795MfynKqxQkXcOBl_XbasXqP4Fq8d7WR4hhTk0
- Advertisement -spot_img

Latest News

Stämmoprotokoll 2023

https://fib.se/wp-content/uploads/2023/06/Protokoll-fran-Folket-i-Bild-Kulturfront-arsstamma-2023-2.pdf
- Advertisement -spot_img