Donera till…

Vi har ännu för få prenumeranter för att betala tidningens produktion och distribution. Bidrag till driften av tidningen och för tidningens utveckling är helt avgörande.

Du kan skicka ditt bidrag med betalkort. Skriv summan i rutan och klicka på knappen (Donera via kort).


Du kan även skicka ditt bidrag till FiB:s plusgiro 70 45 88–3,
eller med Swish 123 224 0356.
Märk inbetalningen “Folkets presstöd”.