STYRELSE

Ordförande

Karin Rosenqvist
 (Stockholm)

Kassör 


Jonny Mauritz
 (Uppsala)

Övriga ledamöter:

Pie Blume 
(Stockholm)
Margaretha Nordman 
(Avesta)
Kjell Martinsson (Göteborg)
Hans Jivander (Uppsala)

Revisorer:

Esa Vuorinen
 (Luleå)
Ulf Nordin (Hedemora)

Revisorssuppleanter:

Hans Jivander
 (Uppsala)
Lars-Ivar Juntti (Stockholm)


Maila styrelsen:

styrelsen@fib.se