FiB-Uppsalas utåtriktade höstprogram

Våra så kallade Tisdagsklubbar har vi i hyrd lokal i Missionskyrkan (klockan 19). Det kostar pengar och därför ber vi dig sätta in ett bidrag, 100:– (eller mer) på vår avdelnings konto 1080549-7.

Höstens Tisdagsklubb-program:

8 oktober Lars-Gunnar Liljestrand (medutgivare av www.alliansfriheten.se och medförfattare till boken Lagen mot krig – om FN-stadgans våldsförbud och aggressionskrigen) inleder om “Sverige, världsläget och folkrätten”.

De senaste 20 åren har präglats av militära interventioner som saknar stöd i folkrätten och som bryter mot FN-stadgans våldsförbud.

Flera försök har gjorts att luckra upp våldsförbudet, men en majoritet av världens stater har försvarat folkrätten. Svenska regeringar har intagit en vacklande ståndpunkt inför krigen och den traditionella svenska linjen att endast delta i FN-beslutade operationer har delvis övergivits.

Tisdagsklubben 8 oktober 2019 kl 19.00 i Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, Uppsala


22 oktober Lars Drake inleder om “Klimathotet”.
5 november Lars Nelander talar om “När kommunen blir en marknad”.
17 december Jan-Erik Gustafsson talar om “Tre resor i Tibet”.

Välkomna!