F O L K E T  I  B I L D / K U L T U R F R O N T
r e t r o s p e k t i v u t g å v a n
BILDINDEXIB-AFFÄREN

*.jpgHär kan du hämta de bildfiler som finns i orginalreportagetScrolla ner för gif-bilder!

10_3.jpg 3.4K
10_3.jpg

10_4_ekb.jpg 2.4K
10_4_ekb.jpg

10_6_eri.jpg 2.5K
10_6_eri.jpg

10_dok_1.jpg 2.8K
10_dok_1.jpg

10_dok_2.jpg 2.1K
10_dok_2.jpg

10_dok_3.jpg 2.0K
10_dok_3.jpg

10_dok_4.jpg 3.9K
10_dok_4.jpg

10_flygb.jpg 2.9K
10_flygb.jpg

10_kuver.jpg 2.3K
10_kuver.jpg

9_101.jpg 2.9K
9_101.jpg

9_1010.jpg 2.3K
9_1010.jpg

9_1011.jpg 2.9K
9_1011.jpg

9_1012.jpg 3.3K
9_1012.jpg

9_1013.jpg 3.2K
9_1013.jpg

9_1014.jpg 2.8K
9_1014.jpg

9_1015.jpg 3.4K
9_1015.jpg

9_1016.jpg 3.2K
9_1016.jpg

9_1017.jpg 3.0K
9_1017.jpg

9_1018.jpg 2.4K
9_1018.jpg

9_1019.jpg 3.1K
9_1019.jpg

9_102.jpg 2.6K
9_102.jpg

9_103.jpg 3.4K
9_103.jpg

9_104.jpg 3.9K
9_104.jpg

9_105.jpg 3.8K
9_105.jpg

9_106.jpg 3.9K
9_106.jpg

9_107.jpg 3.0K
9_107.jpg

9_108.jpg 3.2K
9_108.jpg

9_109.jpg 2.9K
9_109.jpg

9_4.jpg 4.1K
9_4.jpg

9_5.jpg 3.0K
9_5.jpg

9_6.jpg 2.3K
9_6.jpg

9_6_frib.jpg 2.9K
9_6_frib.jpg

9_6_hus.jpg 2.9K
9_6_hus.jpg

9_6_lilk.jpg 3.0K
9_6_lilk.jpg

9_6_rind.jpg 2.0K
9_6_rind.jpg

9_6_rngn.jpg 3.6K
9_6_rngn.jpg

9_6_rngu.jpg 3.4K
9_6_rngu.jpg

9_6_top.jpg 2.4K
9_6_top.jpg

9_6_undr.jpg 2.4K
9_6_undr.jpg

9_7_door.jpg 3.0K
9_7_door.jpg

9_7_grev.jpg 3.3K
9_7_grev.jpg

9_7_inge.jpg 4.0K
9_7_inge.jpg

9_7_tavl.jpg 2.7K
9_7_tavl.jpg

9_7_telx.jpg 2.2K
9_7_telx.jpg

9_7_volv.jpg 4.0K
9_7_volv.jpg

9_7_walk.jpg 3.7K
9_7_walk.jpg

9_8_kung.jpg 2.9K
9_8_kung.jpg

9_8_paue.jpg 2.2K
9_8_paue.jpg

9_8_sand.jpg 3.3K
9_8_sand.jpg

9_8_ulv2.jpg 2.7K
9_8_ulv2.jpg

9_8_ulvs.jpg 2.7K
9_8_ulvs.jpg

9_91.jpg 3.0K
9_91.jpg

9_910.jpg 2.7K
9_910.jpg

9_911.jpg 2.6K
9_911.jpg

9_912.jpg 2.8K
9_912.jpg

9_92.jpg 2.5K
9_92.jpg

9_93.jpg 3.0K
9_93.jpg

9_94.jpg 2.5K
9_94.jpg

9_95.jpg 3.2K
9_95.jpg

9_96.jpg 3.2K
9_96.jpg

9_97.jpg 2.8K
9_97.jpg

9_98.jpg 3.0K
9_98.jpg

9_99.jpg 2.9K
9_99.jpg

9_elmer.jpg 2.5K
9_elmer.jpg

bakvagen.jpg 3.2K
bakvagen.jpg

bennedi2.jpg 2.9K
bennedi2.jpg

bennedi3.jpg 3.4K
bennedi3.jpg

bennedic.jpg 2.8K
bennedic.jpg

ekberg.jpg 3.0K
ekberg.jpg

elmer2.jpg 2.4K
elmer2.jpg

engman.jpg 2.6K
engman.jpg

g_libik.jpg 3.1K
g_libik.jpg

hofsten.jpg 2.9K
hofsten.jpg

libik_bu.jpg 1.9K
libik_bu.jpg

libik_ov.jpg 2.4K
libik_ov.jpg

m_libik.jpg 2.9K
m_libik.jpg

mick.jpg 1.7K
mick.jpg

om_IB.jpg 3.5K
om_IB.jpg

om_IB_2.jpg 1.9K
om_IB_2.jpg

om_IB_3.jpg 4.0K
om_IB_3.jpg

palme.jpg 2.7K
palme.jpg

pre_axe.jpg 3.4K
pre_axe.jpg

princips.jpg 2.9K
princips.jpg

samband.jpg 3.4K
samband.jpg*.gif

1pixel.gif 1.0K
1pixel.gif

bestall.gif 5.3K
bestall.gif

blacap.gif 1.2K
blacap.gif

blakstar.gif 1.3K
blakstar.gif

bolag.gif 3.4K
bolag.gif

CAP.gif 1.2K
cap.gif

cap3.gif 1.2K
cap3.gif

dementia.gif 2.7K
dementia.gif

DUO_R.gif 1.0K
duo_r.gif

express.gif 2.2K
express.gif

gpixel.gif 0.9K
gpixel.gif

guillou.gif 7.8K
guillou.gif

hemsida.gif 4.7K
hemsida.gif

IB.gif 3.5K
IB.gif

IB_1973.gif 3.9K
IB_1973.gif

IB_bt.gif 2.5K
IB_bt.gif

IB_dn.gif 1.1K
IB_dn.gif

IB_rubr.gif 5.1K
IB_rubr.gif

IB_rubr2.gif 4.3K
IB_rubr2.gif

IB_rubr3.gif 4.6K
IB_rubr3.gif

IB_rubr4.gif 4.1K
IB_rubr4.gif

IB_rubr5.gif 2.9K
IB_rubr5.gif

IB_rubr6.gif 2.6K
IB_rubr6.gif

IB_sh.gif 2.3K
IB_sh.gif

IB_sv.gif 2.3K
IB_sv.gif

IB_up.gif 1.1K
IB_up.gif

innehals.gif 1.8K
innehals.gif

kedja.gif 2.0K
kedja.gif

nummer10.gif 3.9K
nummer10.gif

nummer17.gif 3.9K
nummer17.gif

nummer18.gif 3.9K
nummer18.gif

nummer9.gif 3.9K
nummer9.gif

omslag.gif 1.8K
omslag.gif

paprback.gif 8.6K
paprback.gif

r_ekberg.gif 3.7K
r_ekberg.gif

r_naring.gif 3.7K
r_naring.gif

r_statsf.gif 3.3K
r_statsf.gif

ra.gif 2.2K
ra.gif

redstar.gif 1.3K
redstar.gif

sap.gif 2.1K
sap.gif

spioner.gif 2.2K
spioner.gif

sspion.gif 3.9K
sspion.gif

tcap.gif 1.1K
tcap.gif

theshop.gif 3.1K
theshop.gif

tryckfri.gif 2.2K
tryckfri.gif

underbar.gif 3.0K
underbar.gif

vinyl.gif 3.9K
vinyl.gif

vinyl2.gif 3.9K
vinyl2.gif
F O L K E T  I  B I L D / K U L T U R F R O N T
r e t r o s p e k t i v u t g å v a n